SAŠA VERBIČ IZ BEOGRADA DOBITNIK MEDALJE ZA ZASLUGE

SAŠA VERBIČ IZ BEOGRADA DOBITNIK MEDALJE ZA ZASLUGE Za dolgoletno uspešno delo za ohranjanje in uveljavljanje slovenske skupnosti v Srbiji prejme Saša Verbič medaljo za zasluge.


Ljubljana: 15. december – Saša Verbič se je rodil leta 1948 v Beogradu in tam odrasel. Diplomiral je leta 1972 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani na Odseku za kemijsko tehnologijo, nakar se je vrnil v Beograd, kjer živi tudi danes.  

Saša Verbič je najvidnejši predstavnik slovenske skupnosti v Srbiji. Kot dolgoletni predsednik društva SAVA v Beogradu je gibalo najštevilčnejšega slovenskega društva v Republiki Srbiji ter vpet v beograjsko manjšinsko in kulturno dogajanje. V Nacionalnem svetu slovenske narodne manjšine v Srbiji si aktivno prizadeva za ohranjanje slovenske skupnosti, kot osrednja osebnost slovenske manjšine pa ves čas skrbi za utrjevanje in krepitev ugleda Slovenije in Slovencev v srbski družbi. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami je vedno pripravljen pomagati tudi različnim drugim slovenskim društvom in organizacijam.

Slovensko društvo SAVA v Beogradu je letos praznovalo 20. obletnico delovanja. V dveh desetletjih so člani društva pripravili in izvedli veliko uspešnih in odmevnih dogodkov. Med njimi je tradicionalni dan slovenskega filma, ki je najpomembnejša kulturna prireditev slovenske manjšine v Srbiji, in ga je društvu uspelo zelo odmevno izvesti tudi letos. Tudi vzpostavitev Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji kot krovne organizacije slovenske manjšine v odnosu do srbskih institucij je projekt Saša Verbiča, ki ga je uspešno uresničil leta 2016.

Ohraniti slovenski jezik, kulturo in običaje so glavni cilji Saša Verbiča in društva, v katerem danes delujejo predstavniki že tretje in četrte generacije. Društvo je ustanovilo 21 Slovencev, danes pa ima skoraj več kakor 2500 članov. Saša Verbič je velik del svojega življenja namenil povezovanju in razvoju slovenske manjšine v Srbiji. Pri tem je oral ledino, saj so Slovenci v Srbiji postali priznana narodna manjšina šele leta 1991. Tedaj se je njihovi želji po povezovanju v društva ter po ohranjanju slovenskega jezika in negovanju slovenske kulture pridružila tudi potreba po organiziranem vključevanju slovenske manjšine v srbsko politično življenje.  

Država Slovenija se Sašu Verbiču z državnim odlikovanjem zahvaljuje za izredni prispevek k ohranjanju slovenske manjšine v Srbiji, predvsem pa za ohranjanje slovenstva za nove generacije.