Tradicionalno savetovanje agronoma i polјoprivrednika Srbije i Republike Srpske

Tradicionalno 56. Savetovanje agronoma i polјoprivrednika Srbije i drugo savetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske održaće se na Zlatiboru od 30. januara do 3. februara 2022. godine u hotelu ,,Palisad’’. Na ovim tradicionalnim savetovanjima pre bolesti  Korone –  19, u 2020. godini bilo je i više od 1.350  učesnika. I ove godine vlada veliko interesovanje pa se očekuje više stotina agronoma i polјoprivrednika iz zemlјe i sveta. Biće to prilika da se susretnu agronomi i polјoprivrednici i da razmene znanje i iskustva, da se čuju najnovija saznanja iz oblasti agrara, odnosno nauke u ovoj oblasti i primene u praksi. Na skupu agronoma i polјoprivrednika, pored razmene iskustava, promovisaće se i najnovije sorte i hibridi raznih kultura koje su stvorili naučni radnici ove kuće.

Tokom savetovanja održaće se i nekoliko ,,okruglih stolova’’ na aktuelne teme iz ovih oblasti, navodi dr Ivica Đalović, ekspert za kukuruz u ovoj naučnoj ustanovi.  Posebnu pažnju privlači, Seminar agronoma, danas Savetovanje agronoma i polјoprivrednika Srbije, a značaj predstavlјa i saradnja sa Republikom srpskom. Jer, semena i hibridi, stvoreni u novosadskoj naučnoj ustanovi, zauzimaju značajne površine u Republici Srpskoj.  Zajednički Skup u organizaciji Instituta predstavlјa formu saradnje nauke i prakse za stručnjake iz ratarstva i povrtarstva, odnosno jedan je od oblika prenošenja naučnih dostignuća u proizvodnju, kažu u ovoj ustanovi.

Skup, odnosno savetovanje se održava  svake godine počevši od 1967. godine do danas, u periodu van polјoprivredne sezone, tokom zime, i predstavlјa školu za permanentno inoviranje i proširivanje znanja, ne samo za stručnjake iz neposredne proizvodnje, nego i iz polјoprivrednih stanica, stručnih službi i naučnih i obrazovnih ustanova. Dužina Savetovanja su varirala u rasponu od tri do 12 dana. Na ukupno 55 do danas održanih Savetovanja prisustvovalo je preko 37.000 učesnika.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima jak naučni tim od preko 100 istraživača, od čega je više od 85 doktora nauka. Nјima asistira više od 300 visokoobrazovanih i radnika različitih profila, što je garancija kvaliteta svega što Institut nudi – semena, tehnologije, obrazovanja i usluga.

Suncokret, zaštitni znak!

Profesorka dr Dragana Latković, predsednica Upravnog odbora

Instituta i profesorka novosadskog Polјoprivrednog fakulteta, ističe da je ponos ove naučne ustanove, baš njegov naučno-istraživački tim, koji je garant kvaliteta onoga što Institut stvara. To su sorte i hibridi, tehnologija gajenja, rad na obrazovanju studenata i polјoprivrednih proizvođača, i naravno obavlјanje usluga. Taj naporan rad doprineo je da je Institut lider u oblasti polјoprivredne proizvodnje u Srbiji, pa je to krunisano 2018. godine, kada je Institut postao ustanova od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Studentima uvek govorim: Ako želite da naučite nešto o kukuruzu, idite u Ameriku, ako hoćete da naučite o šećernoj repi – idite u Nemačku, ako želite da učite o ječmu – putujte u Kanadu, a ako želite

 da učite o suncokretu ostanite u Novom Sadu. Jer, suncokret je Zaštini znak Novosadskog instituta. Svaki sedmi suncokret koji se u svetu (gaji se na 24 miliona hektara i donosi rod od 31 miliona tona) potiče iz Novog Sada,  navodi Dragana Latković.

(B.Gulan)