DANAS 7. SEPTEMBRA 2022. U ŠOŠTANJU OTVARA SE ISTORIJSKA IZLOŽBA IKONA VRHUNSKOG MAKEDONSKOG IKONOPISCA ALIMPIJA KOŠARKOSKOG.

ALIMPIJE KOŠARKOSKI, najveći ikonopisac Slovenije

SETIMO SE IZLOŽBE ALIMPIJA KOŠARKOSKOG, KOJU JE U LENDAVI 4. SEPTEMBRA 2021 G. ORGANIZOVALO SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO »ŠTAJERSKA SKUPNOST« IZ MARIBORA.

Govor Rada Bakračevića, autora izložbe:

Poštovani prijatelji svih vrsta umetnosti.

 Ovo poznato turističko mesto Lendava danas, 4. septembra 2021. puno je pozitivne energije više nacija, koje godinama žive na ovim prostorima.

 Da bih povezao što više žitelja Lendave u kojoj živi veliki broj mađarske, hrvatske, srpske, romske i naravno slovenačke narodnosti odlučio sam, da sa svojim članovima iz »Štajerske zajednice«, kao autor, organizujem izložbu pravoslavnih ikona i na taj način upoznam stanovnike Lendave sa pravoslavnim svecima, koje je upriličio poznati makedonski ikonopisac Alimpije Košarkoski, specijalista za ikonografiju iz Šoštanja. Mojoj ideji da organizujem  izložbu ikona Alimpija Košarkoskog več na početku se priključila Zlatka Frajzman, predsednica KTD Novi Sad – Lendava, poznata kulturna radnica iz ovog lepog kraja. Želim, da se zahvalim poštovanom županu Lendave gospodinu Janezu Magyaru koji je kao sponzor odmah prihvatio projekat našeg društva ovako značajne izložbe Alimpija Košarkoskog.

Pozdravljam ovakav vid saradnje među različitim verama, koji gledaju pozitivno na povezivanje hrišćanskih crkava. Ovakve akcije pozdravlja i Janez Magyar, gradonačelnik Lendave, koji je pozdravio našu inicijativu. Hvala Ti gradonačelniče.

Kao što vidite 43. vrhunskih pravoslavnih  ikona izloženo je u prelepoj galeriji Kulturnog centra u Lendavi. Izložbu će svečano otvoriti ekselencija Suzana Zelenkovska, ambasadorka Republike Severne Makedonije u Sloveniji. Hvala vaša ekselencijo da ste stigli na otvaranje naše izložbe. Veseli smo i svih ostalih gostiju koji ste danas sa nama.

Na otvaranje izložbe stigli su i Leon Novak, evangeličanski škof i Vladimir Kokanović, predsednik Saveza Srba Slovenije.

Pozdravljam ovakav vid saradnje među različitim verama, koji gledaju pozitivno na povezivanje hrišćanskih crkava. Alimpijeva slikanja dokazuju, da nije dovoljno samo da pojedinac odlično poznaje svoj zanat već da mora posedovati i široko tehničko obrazovanje iz pravoslavne oblasti i da mora pored toga, neophodno imati i znatnu sposobnost da se približi savršenstvu koje nije dosegljivo svim ljudima, već samo onima, kojima je određeno.

Ova zbirka Alimpija Košarkoskog nastala je kao rezultat osmišljavanja i realizovanja projekta članova Srpskog kulturnog društva Štajerska zajednica iz Maribora kojima je misao vodilja bilo jačanje prijateljstva među nacijama koje žive na ovim prostorima. Moj predlog kao autora izložbe da sa umetničkim ikonama povežemo narode koji žive u ovim krajevima naišao je na topao prijem kod Alimpija Košarkoskog jednog od najjačih ikonopisaca koji žive i slikaju na ovim prostorima. Alimpije je moj predlog oberučke prihvatio. Alimpije nije samo veliki umetnik, pre svega Alimpije je čovek. Veliku pomoć organizaciji izložbe pružila je Zlatka  Frajzman, kojoj se posebno zahvaljujem. Naravno, želim, da se zahvalim gospodinu Janezu Magyaru, gradonačelniku Lendave, koji je moj predlog prihvatio sa iskrenom željom za saradnjom među narodima.

Alimpijeva izložba pokazuje, da postoje univerzalne vrednosti čovečanstva koje spajaju, ujedinjuju i oplemenjuju ljude na svim tačkama naše planete. One se javljaju kao najvažnije niti povezivanja. Simboli toga povezivanja su najčešće izložbe slika koje čine mostove a njihovi autori kao što je ikonopisac Alimpije predstavljaju najsnažniji pojam ljubavi i prijateljstva jer odišu snažnom pozitivnom energijom. Slikarstvo Alimpija  je isto kao i nauka, jer nema svoju usku domovinu, njena je domovina celi svet i čovečanstvo.

Zato svi ljudi dobre volje, humanisti i patrioti, uveren sam, snažno podržavaju ovakve projekte. Ja se, u ime članova »Štajerske zajednice«  svima vama koji ste omogućili realizaciju izložbe zahvaljujem i želim da se snaga ljubavi, veza i prijateljstvo i međusobno poštovanje razvijaju i rastu. Naravno najviše se zahvaljujem ikonopiscu Alimpiju Košarkoskom i njegovoj gospođi koja je stalni pratilac svog muža.

Ikona je grčka reč i znači slika. Na ikonama Crkva predstavlja: Gospoda Isusa Hrista, Bogorodicu, anđele i svetitelje. Poštovanjem ikona mi proslavljamo one koji su na njima i oživljavamo uspomenu na njih. Kao što iz ljubavi, poštovanja, podsećanja i uspomene čuvamo slike svoje rodbine i prijatelja, tako je slično i sa ikonama svetitelja. Ikone su spomenici religioznih velikana, spomenici koji nas podsećaju na njih i njihov rad. Ikone su jako sredstvo za religiozno-moralni život, jer bude živu uspomenu na njih i njihova dela koja zagrevaju, oduševljavaju, izazivaju i vuku da ih podržavamo. Gledajući ikone sećamo se pobožnog života onih koji su na njima predstavljeni, i to nas pobuđuje da se ugledamo na njih i da i mi ispunjavamo hrišćanske vrline kao i oni, i nagone nas na topliju i duhovnu molitvu.

U svojim ikonama Alimpije je stigao do samog vrha. Njegova ideologija i postoji zato da pokuša da cementira postojeće stanje onoliko dugo koliko je moguće.

U podnožju Jablanice, nedaleko od poznatog Ohridskog jezera, leži staro selo Vevčani. U toj sredini na samom jugu naše bivše zajedničke domovine došao je na svet Alimpije Košarkoski. Od malih nogu pokazao je interes za ikone. Nije imao mira u svom selu i postavši punoletan pošao je u svet, da potraži sreću u drugom delu zajedniče države. Put ga je ustavila u Sloveniji, gde je našao radno mesto, oženio se i po završetku radnog vremena počeo se baviti slikanjem ikona. To slikanje je doveo do savršenstva i sada je pred nama samo mali deo njegovog stvaralačkog opusa. Prva ikona koju je naslikao bila je ikona njegove slave Svetog Nikole. Njegovu sposobnost za slikanje registrovao je Goce Kaladžijski poznati slikar koji ga je profesionalno uveo na sam vrh slovenačkih umetnika – slikara.

U njegovim mislima dominiraju figure takozvanog univerzalnog bića za nas laike neshvatljivog i komplikovanog čoveka, ali bez konfrontacija sa sobom i okruženjem. Iz  većine njegovih likova – Svetaca zrači poruka da je ljubav i vera u Boga jedina sreća u životu svakog čoveka jer prodire do dubokih korena pa čak do onih iz kojih potičemo i koji su pre miliona godina programirani, pa verovali mi u to ili ne.

Izložba pokazuje, da postoje univerzalne vrednosti čovečanstva koje spajaju, ujedinjuju i oplemenjuju ljude na svim tačkama naše planete. One se javljaju kao najvažnije niti povezivanja. Simboli toga povezivanja su najčešće izložbe slika koje čine mostove a njihovi autori kao što je ikonopisac Alimpije predstavljaju najsnažniji pojam ljubavi i prijateljstva. Slikarstvo Alimpija  je isto kao i nauka, jer nema svoju usku domovinu, njena je domovina celi svet i čovečanstvo.

Ono što se je desilo nekada davno – odnosi se na tadašnja zbivanja u nekom svetu koga ne možemo da ponovimo a najmanje razumemo i predstavimo današnjim generacijama. Naravno da su naša današnja  tranziciona razmišljanja bliska sa mnoštvom jakih i lepih događaja punih idealističkih traganja intelektualaca u savremenom svetu, koji nude nešto novo, multimedijalno i svetsko koje nije, inače, viđeno u našem normalnom svetu.

Alimpijeva slikanja dokazuju, da nije dovoljno samo da pojedinac odlično poznaje svoj zanat već da mora posedovati i široko tehničko obrazovanje iz pravoslavne oblasti i da mora pored toga, neophodno imati i znatnu sposobnost da se približi savršenstvu koje nije dosegljivo svim ljudima, već samo onima, kojima je određeno. Posebno su prepoznatljive misli nekih ljudi iz naše prošlosti, koji su našli svoj smisao i uopšte smisao života u povlačenju. Dobro je da su tada nastala dela kombinovane tehnike koja su zapisana i zauvek ostala na domaku ruke pokolenja koja su stigla iza njih i utkala u gene i ono iz čega potičemo.

Alimpijeva umetnost je izrazito misaono usmerena, refleksivna, njen značaj je u uspostavljanju ličnog odnosa sa motivacijom specifičnih pravoslavnih motiva. Intenzivan kolorit usaglašen sa velikim brojem kontrastnih tema unosi u Alimpijeve ikone osećajni naboj potenciran sa sugeriranom aluzivnosti. Njegovo slikanje je na rubu realnosti prelazeći iz sfere potencijalnog, mimetričnog u čistu realnost i obratno.

Hvala ti Alimpije, da si nam sa svojim ikonama polepšao ovaj lepi subotnji dan.

Pozivam vas, da pogledate ove lepe umetničke ikone makedonskog umetnika ikonopisca Alimpija Košarkoskog, našeg počasnog člana.