SAMOSTOJNA RAZSTAVA IKONOPISCA ALIMPIJA KOŠARKOSKEGA

FOTO: Zdravko Majstorović – Štajerske novice

PRIREDIL: RADE BAKRAČEVIĆ

MESTNA GALERIJA ŠOŠTANJ – 7. september 2022

Razstavo odprla ekselenca gospa SUZANA ZELENKOVSKA

Avtorja predstavil Matija Plevnik.

Vezni tekst mag. Milojka B, Komprej,

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Zbrane je nagovoril župan Občine Šoštanj DARKO MENIH.

Alimpije Košarkoski: POT

Za kulturno prireditev pri otvoritvi razstave, ki je bila na trgu pred galerijo in v notranjosti, so poskrbeli Goran Bojčevski, Matic Dolenc in Trobilni kvartet Pihalnega orkestra Zarja iz Šoštanja. Avtorja pa je predstavil umetnosti zgodovinar Matija Plevnik, vezni tekst pa je pripravila mag. Milojka Komprej. Prireditev je bila pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Domače gospodinje pa so poskrbele za čudovite okuse različnih potic, narezke in slano pecivo. Veleposlanica pa je prinesla za vse zbrane makedonsko vino.

Samostojna pregledna razstava domačega ustvarjalca Alimpija Košarkoskega nosi naslov Pot. Mestna galerija Šoštanj tako na simbolen način obeležuje avtorjev bližnji 70. rojstni dan.

Že z izborom naslova razstave je nakazana namera, da se na osnovi nabora likovnih del skuša osvetliti tako ustvarjalčevo življenjsko kot tudi likovno pot. Gre torej za preplet več dvojic, ki osvetljujejo avtorjev svet. Slednji je razpet med dve veliki tradiciji, ki sta ga izoblikovali; med vzhodno in zahodno.    

Tem uvodnim mislim sledi tudi razstava, ki je posledično razdeljena na dva galerijska prostora, dve zgodbi likovnih del, ki prehajata, se stapljata in si mestoma tudi nasprotujeta.

V prvem prostoru je na ogled zgoščena, a pregledna predstavitev del, vezanih na likovno izročilo zahodnega sveta.

Gre za likovna dela, ki imajo različna izhodišča in tako tvorijo preplet abstraktnega in predmetnega slikarstva. Slednji v maniri realizma upodablja avtorjevo rojstno hišo v Vevčanih, ter se s portretom Kajuha in žanrsko sliko usnjarske delavnice naslanja na bogato zgodovino Šoštanja in bližnje okolice.

Prvi, manjši prostor zaključujejo panjske končnice. Slednje tvorijo simbolično mejo med profanim in sakralnim delom razstave, po likovni tehniki pa nakazujejo pot v tabelno slikarstvo glavnega galerijskega prostora.   

Osrednji razstavni prostor je načrtno zgoščeno prekrit z ikonami, podobami. Cilj takšnega pristopa je, da se poustvari neke vrste ikonostas, ki po motivni, narativni, kot tudi likovni plati ustvarja vzhodnokrščansko vzdušje prostora. S tem razstava po ustvarjalni plati suvereno osvetli Košarkoskega kot ikonopisca. Avtor preko ikon in njihovih večstoletnih nespremenjenih likovnih form vzpostavlja svojo kulturno identiteto ter tako tvori most med sodobnostjo in izročilom. Košarkoski se z ikonami vrača k svojim koreninam.

Preko ponavljanja, kopiranja svojih predhodnikov tako v tehniki (jajčna tempera, lesen nosilec) kot v ustaljenih kompozicijskih normah, se avtor kali v natančnosti, potrpežljivosti, skratka meditativnosti.

Vse to predstavlja esenco »bizantinskega« slikarstva. S tem nadaljuje pot ikonopisja, ki jo je začel pri akademskem slikarju Gocetu Kalajdžijskem in mag. Silvi Božinovi. Osrednji prostor zaključujejo dela, načrtno ustvarjena s pridihom patine in nosijo pečat razkrajajočega se časa. Ta dela nakazujejo nov likovni izraz ikonopisja, ki se sklenjeno zaključuje s podobo sv. Jožefa.

Pomenljivo je, da je imel avtor svojo prvo samostojno razstavo v Mestni galeriji Šoštanj. Zato je več kot odlična priložnost, da je svoja dela, zbrana v pregledni razstavi, v taisti ustanovi predstavil tudi ob svojem jubileju. Pot njegovega ustvarjanja lahko tesno navežemo z njegovo življenjsko potjo; je ustvarjalna, trdoživa, tvori dva trdna pola, ki pa se nadgrajujeta, presegata meje in navdihujeta.  

Matija Plevnik