AGRARU VIŠE NOVCA

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

Agraru više novca

U Privrednoj komori Vojvodine održan je skup – Finansiranje polјoprivrede u

2023. godini , koji se tradicionalno organizuje od 2018. godine. Skup je održan u

organizaciji Udruženja polјoprivrede Privredne komore Vojvodine uz podršku

„Dnevnika – Polјoprivrednika“ AD, Novi Sad.

Sekretar Udruženja polјoprivrede Privredne komore Vojvodine Mladen Petković

istakao je da je značajano što se skup održava svake godine, već šest godina jer

polјoprivrednici imaju šansu da direktno od donosioca odluka čuju najnovije

projekcije za finansiranje.

Ukupna spolјnotrgovinska razmena agrara Republike Srbije u 2022. godini iznosila

je 7, 9 milijardi evra što predstavlјa povećanje od 20, 1 odsto u odnosu na 2021.

godinu. Što se tiče AP Vojvodine ukupna vrednost spolјnotrgovinske razmene

agrara iznosila je 3, 2 milijardi evra i veća je za 18, 2 odstou odnosu na prethodnu

godinu. Izvoz je ostvaren u vrednosti od 2, 1 milijardu evra istakao je Petković.

Državni sekretar u Ministarstvu polјoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Republike Srbije Ivana Popović istakla je da ove godine što se resornog

ministarstva tiče rekordan budžet 79, 7 milijardi dinara, kao i da će većinski deo

tog budžeta biti usmeren na subvencije, direktna plaćanja i mere ruralnog

razvoja.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za polјoprivredu Mladen Petreš ukazao je da

Pokrajinski sekretarijat ove godine ima budžet od 10,7 milijardi dinara kao i da

izlazi sa širokim setom konkursa koji će obuhvatiti razne segmente

polјoprivredne proizvodnje.

Na skupu je održana panel diskusija u kojoj su učestvovali Ivana Popović, državni

sekretar u Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Mladen Petreš,

pomoćnik pokrajinskog sekretara za polјoprivredu, Đorđe Raković, direktor

Garancijskog fonda AP Vojvodine, Jelena Trenkić iz Garancijskog fonda AP

Vojvodine i Viktor Molnar, direktor Fonda za razvoj polјoprivrede AP Vojvodine.

(B.G.)