IZJAVA PREDSEDNICE REPUBLIKE SLOVENIJE NATAŠE PIRC MUSAR

Izjava predsednice Republike Slovenije

Nataše Pirc Musar

  o gradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani

New York, 23. marec 2023

Vse od začetka mandata podrobno spremljam dogajanje v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 v Ljubljani. Ko je posebni poročevalec OZN za spoštovanje človekovih pravic pri zagotavljanju varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja David Boyd Svetu za človekove pravice v Ženevi 9. marca 2023 predstavil svoje prvo poročilo o položaju v Sloveniji, sem dejala, da sta pravici do zdravega in čistega okolja ter do čiste pitne vode pomembni človekovi pravici, ki pripadata vsakomur od nas.

Za temi besedami trdno stojim, nenazadnje je pravica do pitne vode zapisana v našo ustavo. Zato me še toliko bolj moti, da se zgodba o gradnji kanala C0 in skrb za čisto pitno vodo zlorablja v politične namene, tako desne kot leve. Čista pitna voda ne sme in ne more biti orodje za politično obračunavanje, ampak dobrina, za katero si moramo prizadevati vsi. Situacija glede gradnje omenjenega kanala je eskalirala preko meja spoštljivega dialoga, zato vse vpletene strani, vključno s pristojnim ministrstvom in institucijami, pozivam:

da se nemudoma sestanejo za skupno mizo in predstavijo pomisleke ter zanje predlagane rešitve. V času pogovorov naj se dela začasno zaustavijo. Dialog je namreč edina možna rešitev za nastalo situacijo.

zahteve, pogojevanja, in morebitne verbalne provokacije, ki lahko vodijo tudi v fizično nasilje, naj se na obeh straneh takoj ustavijo. Tako pri izvedbah v praksi kot tudi na družbenih omrežjih, kjer je komunikacija padla pod dostojno raven.

Ministra Brežana, ki je v teh dneh skupaj z mano v New Yorku, sem že pozvala, da skupaj s pristojnimi institucijami takoj pristopi k spremembi obstoječe zakonodaje, ki očitno za take primere ni dovolj jasno definirana in dovoljuje nekatere obvode. Cilj morajo biti transparentno izvedeni postopki pridobivanja dovoljenj, ki bodo že v osnovni preprečili dvome o primernosti posameznih projektov ter zagotovili visoko stopnjo varovanja naših naravnih virov in biotske raznovrstnosti. Izrazila sem tudi pričakovanje, da me bodo o poteku priprav sprememb ustrezno obveščali.

Foto: UPRS