Mladi o Temeljnih načelih RK

Na mednarodni dan strpnosti – 16. november – na OŠ Radenci
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 1996 pozvala države članice naj 16. november spoštujejo kot mednarodni dan strpnosti. Kajti pred dvajsetimi leti (leta 1995) je Organizacija združenih narodov na poziv svojega UNESCO-a praznovala mednarodno leto strpnosti in ta je navdihnil Generalno skupščino OZN, da se je odložila mednarodni dan strpnosti spoštovati vsako leto.

Ob vhodu v Osnovno šolo Radenci

Fotografija napisa Osnovne šole Radenci

In na mednarodni dan strpnosti – 16. november – so devetošolke in devetošolci Osnovne šole Radenci imeli ob svoji razredni uri na programu ustvarjalno delavnico o Temeljnih načelih delovanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Sedem temeljnih načel je učenkam in učencem 9. a in 9. b v uvodu predstavil aktivist Rdečega križa (spodaj podpisani), sledilo pa je ustvarjalno delo mladih. Tokratna tema je bila še kako dobrodošla v luči preštevilnega gibanja migrantov tudi preko ozemlja Republike Slovenije, kot tudi ob nedavnih tragičnih dogodkih v Parizu.

 

Osnovna šola Radenci

Fotografija stavbe Osnovne šole Radenci

Letos se tudi praznuje pol stoletja od sprejetja sedmih temeljnih načel delovanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca v svetu (Humanost, Nepristranskost, Nevtralnost, Neodvisnost, Prostovoljnost, Enotnost in Univerzalnost)). Ta so bila sprejeta na XXV. mednarodni konferenci RK v Ženevi leta 1965. So plod dolgoletnega izvajanja številnih dejavnosti in izkušenj pri tem, še zlasti, da se ščiti zdravje in življenje ljudi ter zagotovi spoštovanje človekove osebnosti. To vse pa spodbuja medsebojno razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med vsemi narodi.

Temeljna načela RK

Fotografija Temeljnih načel RK

Zatorej so v okviru ustvarjalne delavnice mladi spoznali, da je vseh sedem temeljnih načel med seboj enakovrednih ter da se ob spoštovanju le-teh lahko preprečuje in lajša človeško gorje v vseh okoliščinah, brez razlikovanja ljudi po narodnosti, rasi, veri, socialnem stanju ali politični pripadnosti.

 

Delavnica devetošolcev OŠ Radenci

Fotografija z ustvarjalne delavnice

Besedilo in fotografije: Filip Matko