Evropski zdravniki specializanti ginekologije in porodništva v Sloveniji

 Letos bo v Sloveniji potekala vsakoletna izmenjava in kongres evropskih zdravnikov specializantov ginekologije in porodništva.

Izmenjava bo potekala po veliki večini ginekološko porodniških oddelkov oz. klinik po Sloveniji, med 29.5. in 1.6.2017. Zdravniki specializanti bodo razporejeni sorazmerno glede na velikost oddelka po dvanajstih bolnišnicah. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor bo tako prisotnih 7 zdravnikov specializantov, v Splošni bolnišnici Celje 4 zdravniki specializanti in v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj 2 zdravnika specializanta. Po končani izmenjavi bo 2.6.2017 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana potekal kongres s temama:  Instrumentalni vaginalni porod – razlike po Evropi in trening mehkih veščin na temo – preprečevanje izgorelosti in spoprijemanje s težavnim sodelavcem. Na kongresu bo predaval tudi eden vodilnih evropskih ginekologov in porodničarjev, prof. Jacky Nizard iz Francije, prihodnji predsednik Evropskega združenja ginekologov in porodničarjev EBCOG.

Izmenjavo in kongres bo organiziral SATOG (Sekcija Specializantov Ginekologije in Porodništva pri Slovenskem Zdravniškem Društvu) skupaj z ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology).

Omenjeno srečanje in izmenjava sta najpomembnejši letni dogodek evropskih zdravnikov specializantov ginekologije in porodništva. Prisotnih bo več kot 45 predstavnikov specializantov iz 30 držav, kar predstavlja prihodnost evropske ginekologije in porodništva.

Namen izmenjave je vpogled v sistem usposabljanja specializantov v gostujoči državi ter izmenjava mnenj, znanj in izkušenj.

S sodelovanjem in izmenjavo med specializanti iz različnih evropskih držav, želi ENTOG doseči v vseh evropskih državah primerljive, visoke standarde izobraževanja na tem področju. Prvo srečanje z izmenjavo je bilo organizirano že leta 1992. V Sloveniji bo tokrat, po letu 2004 organizirano že drugič, kar tudi kaže na visoko stopnjo ugleda, ki ga slovenska ginekologija in porodništvo uživa v Evropi.

Za program srečanja in druge informacije lahko obiščete našo spletno stran: http://entog2017.eu/

Če želite več informacij, mogoče izjave organizatorjev ali pa tujih zdravnikov in njihovo mnenje o ginekologiji in porodništvu v Sloveniji, kontaktirajte vodjo organizacijskega odbora: Jure Klanjšček, 00386-31-321-393 ali jure.klanjscek@gmail.com