Organizaciji 28.Jun dodeljen specijalni konsultativni status u Ujedinjenim Naciјama

Organizaciji 28.Jun dodeljen specijalni konsultativni status u Ujedinjenim Naciјama

 Humanitarna organizacija 28.Jun prva je dobrotvorna organizacija sa zapadnog Balkana kojoj je dodeljen poseban konsultativni status pri Ujedinjenim Nacijama. Od procenjenih 10 miliona neprofitnih organizacija, koliko ih ima u svetu, manje od 0.0005%, odnosno 4500, je dostiglo ovaj nivo, i dobilo ovaj status.
Nakon osamnaest mukotrpnih meseci, koliko je trajao prostupak prijavljivanja UN-u, organizaciji 28.Jun je zvanično dodeljen status od strane Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih Nacija (ECOSOC), kojeg čini 19 država članica komiteta, tokom zasedanja Saveta u Njujorku 25.05.2018.godine.
ECOSOC predstavlja glavnu platformu Ujedinjenih Nacija za rešavanje globalnih ekonomskih, socijalnih i drugih srodnih pitanja.
Odabir 28.Juna od strane Ujedinjenih Nacija predstavlja svojevrsno priznanje za njegov izvanredan i dugotrajan humanitarni rad na prostoru zapadnog Balkana.
Dodeljivanje ovakvog statusa će omogućiti 28.Junu da o važnim socijalnim i ekonomskim pitanjima usmeno izlaže svoje stručno mišljenje ili da o istom podnosi pisane izjave u oblastima ekspertize Ujedinjenih Nacija koja ce biti prosleđena od strane Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija.
Druge privilegije uključuju:
– upućivanje u goruće probleme i iznalaženje rešenja putem stručnih analiza, sačijenih od informacija koja se prikupljaju direktno na terenu, kao ‘agent ranog upozorenja’
– pomoć u praćenju u primeni međunarodnih dogovora
– prisusvo na internacionalnim konferencijama i skupovima,kao i organizovanje istih
– susrete sa zvaničnim vladinim delegacijama i drugim predstavnicima neprofitnih organizacija u svetu
– učestvovanje u debatama, interaktivnim dijalozima, panel diskusijama i zvaničnim sastancima međunarodnih organizacija
– zauzimanje značajne pozicije u unapredjivanju ciljeva Ujedinjenih Nacija
– pomoć pri podizanju javne svesti za najznačajnije teme koje predstavljaju humanitarni problem
– mogućnost za umrežavanje na međunarodnom nivou i lobiranja za rešavanje najvažnijih pitanja.
Organizacija 28.Jun moći će da delegira do sedam svojih članova, koji će dobiti poseban tretman za ulaz u zgrade Ujedinjenih Nacija, kako u njenom sedištu u Njujorku, tako i u Savetu za ljudska prava u Ženevi.
„Proces prijavljivanja je bio dugotrajan i iscrpljujuć.”, ističe predsednik organizacije Filip Filipi Janković ,, Države članice komiteta su temeljno, kritički pregledale našu prijavu, koja sadrži detaljne izveštaje našeg rada sa terena, zatim pravne i finansijske izveštaje, od početka 2016.godine i na osnovu njih i naših izlaganja, na zasedanjima donela svoju odluku”.
Aleksandra Trifunović, izvršni direktor za Balkan, koja je takođe uzela učešće u zasedanjima UN-a, istakla je da ,,Članovi 28.Juna svakodnevno ulažu neverovatne napore da pomognu realizaciji što većeg broja humanitarnih aktivnosti, a naš novoodobreni status će nam omogućiti da unapredimo svoj rad i podignemo ga na jedan viši, međunarodni nivo, uključivanjem u aktivnosti UN-a, sa kojim ćemo deliti naše ekspertize u oblastima u kojima delamo.

Poveljom Ujedinjenih Nacija od 1945.godine ustanovljen je ECOSOC kao jedan od 6 glavnih organa Ujedinjenih Nacija. Ova organizacija je glavno telo za koordinaciju, analizu, vođenje dijaloga i davanje preporuka za ekonomske, socijalne i probleme životne sredine, kao i za primenjivanje međunarodno priznatih razvojnih ciljeva.

28. Jun granted Special Consultative Status with the United Nations!
28. Jun is the first humanitarian organization from the Western Balkans to be granted Special Consultative Status with the United Nations. With an estimated 10 million NGOs in the world, less than .0005%, or 4500, have achieved Consultative Status.
After an 18-month long application process, 28. Jun was formally granted the status by the UN’s Economic and Social Council (ECOSOC) NGO Committee’s 19 member states during its May 25, 2018 Coordination and Management meeting in New York.
The ECOSOC serves as the central platform of the UN for addressing global economic, social and related issues. The selection of 28. Jun comes as an acknowledgement of its outstanding humanitarian, social and philanthropic work in the Western Balkans.
The designation will allow 28. Jun to deliver oral statements and submit written statements on areas of expertise to the United Nations to be circulated by the Secretary-General. Other privileges include:
• Provide expert analysis on issues directly from experience in the field;
• Attend international conferences and events;
• Organise and attend parallel events that take place during the session;
• Meet official government delegations and other NGO representatives;
• Participate in debates, interactive dialogues, panel discussions and official meetings;
• Play a major role in advancing United Nations goals and objectives;
• Serve as an early warning agent;
• Help monitor and implement international agreements;
• Help raise public awareness of relevant issues;
• Have opportunities to network and lobby.
Representatives from 28. Jun will hold up to seven United Nations grounds passes; at the New York headquarters as well as in Geneva for the Human Rights Council.
The application process was lengthy and vigorous as noted by 28. Jun President Filip Filipi Jankovic, “The NGO Committee’s UN member state representatives have been thoroughly vetting our application which contains detailed reports of our work in the field, governance and financial regime, since early 2016.”
28. Jun Executive Director for Balkans, Aleksandra Trifunovic, who also attended the session noted that “28. Jun members are doing a tremendous amount of valuable work and our new UN-accredited status will allow us to be involved in UN processes and share our expertise on the regions we operate in.”
The UN Charter established the ECOSOC in 1945 as one of the six main organs of the United Nations. It is the principal body for coordination, policy review, policy dialogue and recommendations on economic, social and environmental issues, as well as for implementation of internationally agreed development goals.