Po Mariboru kandidira Lendava za EPK 2025

 Na Štajerskem leta 2012, v Pomurju leta 2025 ?

dr-klaudija-sedar-preds-progr-sveta-usf

Dr.Klaudija Sedar, preds.progr.sveta UŠF.

Največje mesto na Štajerskem, Maribor, je bil leta 2012 Evropska prestolnica kulture. Za enak prestižni naslov se sedaj v imenu Slovenije za leto 2025 poteguje drugo največje mesto v Prekmurju – Lendava.

V Ustanovi dr. Šiftarjevi fundaciji (UŠF) s sedežem v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih temu v minulih dveh letih namenjajo posebno pozornost, kajti UŠF podpira dejavnosti svojih ustanoviteljic – in Občina Lendava je med njimi ! – in ker je kandidatura sama po sebi pomembna akcija širših dimenzij. Lendava ima s svojim potencialom, premnogimi kakovostnimi vsebinami, bogato in raznoliko tradicijo, izjemno kulturno dediščino ter raznovrstnimi kulturnimi in drugimi uspešnimi projekti več kot odlične možnosti za osvojitev naziva evropske kulturne prestolnice, zato ima tudi sama kandidatura, vse aktivnosti za njeno pridobitev in seveda vse aktivnosti v okviru EPK in po njem velik pomen.

ernest-ebenspanger-predsednik-usf

Ernest Ebenšpanger, predsednik UŠF.

Kandidatura Lendave za EPK 2025 je poleg tega kontinuirana aktivnost pomembna za občino, Prekmurje in pomursko regijo; odlična priložnost za afirmacijo, promocijo izjemnega zgodovinskega in kulturnega bogastva tega prostora, njegove izjemne večplastne multikulturnosti, vzornega sožitja med Slovenci, Madžari in drugimi tu živečimi manjšinami ter njenega še večjega uveljavljanja kot pomembnega razvojnega in povezovalnega potenciala; je lahko pomemben element večplastne identitetne politike; je izjemna priložnost za krepitev in bogatitev čezmejnega sodelovanja in utrjevanje pomurske regije v srednjeevropskem prostoru, na križpotju vzhoda in zahoda, severa in juga.

petanjci-pogovor-o-epk-2025

Petanjci – pogovor o EPK 2025.

Iz vsega tega izhaja, da UŠF podpira dosedanja prizadevanja Občine Lendava pri pripravah za kandidaturo EPK 2025 in bo po svojih močeh to še naprej, saj verjamejo, da bodo pobuda in aktivnosti Občine Lendava prepoznane tudi v drugih okoljih – drugih lokalnih skupnostih v regiji, javnih ustanovah in civilno družbenih organizacijah in skupnostih – kot koristna, skupna akcija. Prav tako so prepričani, da je kandidatura lahko ena izmed najpomembnejših skupnih, povezovalnih projektov vseh različnih deležnikov v regiji, ki pomenijo skupno povezovanje lokalnih, regijskih in širših pobud in aktivnosti v javnem interesu in je vodilo nadaljnjega skupnega delovanja.

petanjci-pogovor-o-epk-2025

Petanjci – pogovor o EPK 2025.

UŠF pozdravlja sklenitev Dogovora o partnerskem sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, lokalnimi skupnosti iz sosednjih prijateljskih držav Hrvaške in Madžarske in z več nevladnimi organizacijami. Po svojih močeh si bo UŠF prizadevala za širitev partnerskih povezav in vseh drugih oblik sodelovanja kar najširšega kroga različnih organizacij in ustanov, ki bi lahko s svojim delovanjem bogatili samo kandidaturo, aktivnosti v času EPK in tudi trajnejše vzajemno in širše družbeno ter čezmejno sodelovanje. UŠF bo še posebno pozornost namenjala prizadevanjem, da bo kandidatura Občine Lendava in njenih partnerjev prepoznana kot širše pomemben trajnostni projekt in zato tudi formalno sprejeta kot kandidatura Republike Slovenije za EPK 2025.

Dokument je uprava UŠF, ki jo kot predsednik vodi Ernest Ebenšpanger, predsednica njenega programskega sveta pa je dr. Klaudija Sedar, na podlagi več predhodnih razprav in potrditve v Programskem svetu, sprejela na svoji 6. seji 17. septembra letos.

 

Filip Matko Ficko