NOVOSADSKI LIKOVNI UMETNICI U AUSTRIJI

U okviru internacionalne umetničke razmene Cooperation extended – Art links, udruženog projekta Kulturnog centra Novog Sada i Međunarodnog festivala vizeulne umetnosti Dunavski dijalozi 19. oktobra, otvorena je u austrijskom gradu Holabrunu,
izložba likovnih umetnika iz Novog Sada. Od ukupno dvanaest izlagača, čak osam je prisustvovalo otvaranju i boravilo nekoliko dana u Holabrunu, upoznajući se sa lokalnim umetnicima, aktuelnom situacijom likovne scene u Donjoj Austriji, kao i sa kulturnim dobrima.
Izložba novosadskih umetnika pod nazivom Kamen – papir – makaze nastavak je uspešne saradnje sa austrijskim likovnim udruženjima.
Ova zanimljiva Izložba predstavlja dvanaest umetnika iz Novog Sada kroz radove na papiru, od papira, uz upotrebu kamena ili makaza: crteži, kolaži, litografija, objekti, video instalacija… Tema se odnosi na korišćeni materijal sa jedne, a sa druge strane poredi život i umetnost sa poznatom igrom, kao i sa manje zabavnim i složenim pojavama poput: pitanja moći, (ne)pravde, donošenja odluka u kriznim situacijama, faktora sreće ili postojanja više sile koja ponekad prevagne nad veštinom i napornim radom, i uopšte čini ravnotežu koju često sami narušavamo. O pomenutim problemima u svojim delima promišljali su sledeći autori: Danijel Babić, Danica Bićanić, Maja Erdeljanin, Goran Despotovski, Jelena Đurić, Goran Jureša, Nebojša Lazić, Lazar Marković, Mileta Poštić, Monika Sigeti, Jelena Sredanović i Georg Vinokic. Mešanje tehnika, prelazak iz crteža u grafiku, iz grafike u digitalni print, iz slike u objekat, iz objekta u video instalaciju, iz instalacije u kolaž, a iz njega ponovo u crtež odlikuju skoro sve radove na ovoj izložbi, poput popularne igre čiji naslov nosi i u kojoj ni jedan subjekat, ni jedna tema, ni tehnika nije superiornija nad ostalima, već samo u određenom trenutku posluži kao sredstvo za lakše saopštavanje ideje, kao oruđe kreativnosti.

Da podsetimo: prošle 2017. godine, dvanaest holabrunskih umetnika predstavilo je svoje radove u novosadskoj Galeriji Rajka Mamuzića, a 2014. godine realizovane su četiri izložbe tridesetak umetnika iz Austrije i Srbije, u Medlingu i Badenu, Zrenjaninu i Novom Sadu.
Izložba novosadskih umetnika u Galeriji udruženja umetnika GrenzArt iz Holabruna u Austriji trajaće do 18. novembra.

Radomir Čubranović