Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor na osrednji slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske

Cerklje ob Krki, 14. 5. 2019 | Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Predsednik republike je bil na svečanosti slavnostni govornik.

Cerklje ob Krki, Vojasnica Jerneja Molana. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske. Slavnostni govornik, predsednik republike Borut Pahor.

Cerklje ob Krki, Vojasnica Jerneja Molana.
Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske.
Slavnostni govornik, predsednik republike Borut Pahor.

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor na osrednji slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske
“Pripadnice in pripadniki slovenske vojske,
pripadniki vojska zavezniških sil,
predstavniki veteranskih organizacij,
Ekscelence, visoki gostje, gospe in gospodje.

Najpomembnejša naloga države je zagotavljanje njene varnosti.

Slovenija je varna država.

Slovenska vojska predstavlja vojaški steber te varnosti.
Glede njene pripravljenosti je sicer mogoče ugotoviti pomanjkljivosti.

Toda kljub temu brezhibno opravlja vse naloge, ki so ji naložene. V domovini, v zavezništvu in na operacijah in misijah v tujini.

Prav je, da o razvoju slovenske vojske razpravljamo odkrito in kritično.
Samo tako lahko na dolgi rok zagotovimo visoko raven njene usposobljenosti za naloge v miru in v vojni.

Enako prav je, da izkoristimo njen praznik, dan slovenske vojske, da vsem vam, pripadnice in pripadniki slovenske vojske izrečemo iskreno hvaležnost za vaše privrženo in profesionalno delo.

V mojem imenu, v imenu države in v imenu vseh naših ljudi se vam zahvaljujem za vaše predano delo in dosežke.
Spoštujemo vas.
Na vas se zanesemo.
Na vas smo zelo ponosni.

Pripadnice in pripadniki slovenske vojske.

Vaš poklic je poseben poklic. Je klic domovine za njeno obrambo, je poslanstvo.

Nihče od nas ni v celoti zadovoljen s pogoji v katerih se od vas pričakuje največ.
Začne se že s tem, da vaš poklic ni konkurenčen z drugimi primerljivimi poklici.

Nadaljuje se s preslabo opremo in oborožitvijo, splošnimi pogoji za delo, končno pa vse to in še drugo vpliva na čisto medčloveške odnose.

Vendar je spodbudno dejstvo, da se po mnogih letih odlašanja z rešitvami vendarle obetajo nekatere pomembne sistemske spremembe.

Še pred poletjem pričakujemo tako imenovano belo knjigo o strategiji razvoja obrambnega sistema in s tem tudi slovenske vojske, ki ji bodo sledili primerni zakonodajni in drugi ukrepi.

Široka javnost še nikoli doslej ni s takim razumevanjem sprejemala spoznanja, da je treba v našo varnost vlagati več, tudi v slovensko vojsko kot njen vojaški steber.

Vse te okoliščine nam omogočajo in od nas zahtevajo, da strnemo politične vrste in strokovno znanje.

V naslednjih letih moramo posodobiti slovensko vojsko, da bo lahko odlično opravljala tudi operacije največje intenzivnosti.

Ustvariti moramo pogoje, da boste pripadnice in pripadniki slovenske vojske čutili moralno in materialno zadoščenje za opravljanje vašega poslanstva.

Pripadnice in pripadniki slovenske vojske,

pripravljenost naših enot za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah je na najvišji ravni.
Glede tega lahko po svetu slišimo samo komplimente in izraze občudovanja.
Pomembno pripomorejo k ugledu naše države v mednarodni skupnosti.
Vaši pripravljenosti in naklonjeni usodi gre zahvala, da se vas je skoraj 15.000 v več kot dvajsetih letih brez izgub v spopadih srečno vrnilo domov.

Slovenska vojska je s svojimi aktivnostmi pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ključen akter v sistemu nacionalne varnosti.

Vaš ugled je visok.
Ljudje vas imajo radi.
Zlasti ko jim v trenutku njihove stiske priskočite na pomoč, jim odleže že, ko vas zagledajo.

Podobno je pri varovanju naše meje.

Čeprav nihče ne dvomi v usposobljenost in predanost naše policije, je vaša navzočnost za naše ljudi pomirjujoča, za ilegalne prebežnike pa odvračujoča.

V tem smislu je mogoče razumeti željo našega prebivalstva, da ste tudi pri varovanju meje še bolj navzoči.
Seveda pa mora vlada glede tega sprejemati sorazmerne ukrepe.

Spoštovane pripadnice in pripadniki slovenske vojske,
gospe in gospodje,

zadnjih 15 let si z zavezniki v zvezi Nato vzajemno zaupamo ohranjanje miru in varnosti.

Zaradi poslabševanja mednarodnih razmer smo se zavezali, da bomo povečali izdatke za obrambo. Tudi Slovenija že postopno dviguje raven teh izdatkov.

Tu ne gre samo za slepo izpolnjevanje prevzetih obveznosti. Razumeti moramo, da gre za našo varnost. Ta je danes bolj ranljiva.

Zelo je pomembno, da v posodabljanje celotnega sistema nacionalne varnosti vlagamo premišljeno in strateško. Kibernetska nevarnost, na primer še nikoli ni bila tako velika.

Z majhno mero tveganja lahko sklepamo, da vse in vse bolj nakopičene težave in protislovja sodobnega sveta ne bodo vselej rešene po mirni poti, čeprav si bo za to Slovenija do konca prizadevala.
V tem primeru mora biti Slovenija v vseh ozirih popolnoma pripravljena, varnostno, tudi vojaško.

Pripadnice in pripadniki slovenske vojske,

Čakajo nas pomembne naloge. Marsikaj je odvisno od denarja, vse pa tudi ne. Pri poklicih, ki so tudi poslanstvo obstaja nekaj več.

Tega ne smemo precenjevati in zlorabljati, vendar tudi ne podcenjevati in zanemarjati.

Danes vas kot vrhovni poveljnik prosim, da po svoji vesti in po najboljših močeh gradite dobre medsebojne, tovariške odnose.

Da se trudite vzpodbujati eden drugega, da pazite eden na drugega.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,

sprejmite, prosim, moje najbolj iskrene čestitke ob vašem prazniku.

Vi ste Slovenska vojska.

Slovenija verjame v vas.

Slovenija vam zaupa.

Slovenija se zanese na vas.

Zato vas sprašujem, pripadnice in pripadniki slovenske vojske
ZA KOGA?”

Foto: Daniel Novakovič/STA