AKADEMIK BUROVIĆ I NJEGOVA NAJNOVIJA KNJIGA

burovic

Početkom 2018. akademik, prof. dr Kaplan Burović spremio je za štampu dvije knjige: ISTINA JE NEUNIŠTIVA – studije i članci, i KNJIŽEVNIK – krivično osuđena pripovijetka. Zbog nedostatka para i, preko svega, i zbog lošeg zdravlja (Spremao se za operaciju srca sa ubjeđenjem da živ neće izaći iz ruku kirurga !), početkom 2018. predao je rukopise obiju knjiga svom prijatelju Milovanu Brkiću, sa molbom da mu ih objavi poslije smrti.
Prebrodivši sva smrtna iskušenja, a pošto se našao i sponsor, povjerio je knjige poznatoj izdavačkoj kući GAMBIT iz Jagodine, koja mu je prije više godina objavila i njegovo poznato kapitalno djelo KO SU ALBANCI ?
Dana 08.08.2019., dok se Akademik Burović spremao da proslavi svoj 85-ti rođendan i dočekivao goste, na vrata stana u Ženevi-Švajcarska stigli su mu iz Srbije autorski primjerci obiju knjiga. Radost rođendana se udvostručila radošću objavljenih knjiga, koje AKADEMIK BUROVIĆ bilježe još jednu novu pobjedu ovog autora nad svima onima koji su mu se zarekli i atavističkom mržnjom ga proganjaju, sabotiraju mu i život i stvaranje.
Djelo KNJIŽEVNIK prethodi konstruktivni predgovor Danila Dančetovića, ovog odličnog poznavaoca Akademika, njegovog života i njegovog stvaranja, kako se od vrijemena izrazio za njega pomenuti M.Brkić.
Sljijedi restaurirana, nanovo napisani tekst pripovijetke KNJIŽEVNIK, čiji je original UDB-a uništila, pošto je 1959., na bazi njega, krivično osudila autora za neprijateljsku propagandu, tobože protiv socijalizma, Jugoslavije i jugoslovenske zajednice naroda.
Akademika Burovića !!! Posljednjeg Mohikanca jugoslovenstva, narodne vlasti i izgradnje socijalizma !!!
Upravo njega, koga će Enver Hodža, poslije deset godina odrati na živo u doslovnom smislu ove riječi, tražeći od njega da porekne jugoslovensku nacionalnost (srpsko-crnogorskog porijekla) i da se izjavi za Albanca. Njega – koga će «komunista» Enver Hodža 10 puta uzastopno na živo odrati, tražeći mu i da se odrekne socijalizma-komunizma, da bi tako opravdao sve moguće i nemoguće zločine, koje je učinio njemu, njegovoj supruzi i njihovoj nedorasloj djeci. Vidite objavljena dokumenta ! Enver Hodža ga i kaznio na deset novih godina (Preko onih 33, koje je već izdržavao !) zato što se pomirio i sa smrću, ali ne i da porekne svoju jugoslovensku nacionalnost, ni bilo što drugo.
I eto, ovaj čovjek koji je najskuplje platio svoju jugoslovensku nacionalnost (10 dranja na živo, razorena porodica, masakrirana djeca i doživotni zatvor !), u Jugoslaviji je kažnjen, navodno, protiv jugoslovenstva. Iako je i danas Poslednji Mohikanac jugoslovenstva, iako je prije više od dvije decenije dr Vladimir Pavičević, ambasador SR Jugoslavije u Ženevi, gdje i kad je upoznao lično Akademika Burovića, izjavio: -Da sam znao ko je Kaplan Burović, uhapsio bih u Beogradu albanskog ambasadora i rekao Enveru Hodži: «Pusti mi Kaplana iz zatvora, da ti pustim ambasadora!», eks-jugoslovenske republike (Upravo Srbija, Makedonija i Crna Gora, za koje je najviše učinio i žrtvovao !) nastavljaju da ga drže u svoje crne liste, pa i da ga proganjaju krvnički, vršeći mu i atentate jedan za drugim, sami i u saradnji sa Albanijom.
Pripovijetku je prosljijedio njenom istorijom, njenim upoređenjem sa disidentnom poemom BOJANA, sudskim presudama o pripovijetci (Sreskog suda u Tetovo i Vrhovnog suda Makedonije), kao i objašnjenjima u vezi njenog restauriranja.
U appendix-u nam daje poemu BOJANA, dopis « Stvarnost i Burović » od S.Kapetanovića i dopis Lj.Resulibegovića «Svetski rat protiv jednog čoveka»- u vezi knjige Radovana Milića o Akademiku Buroviću.
Knjiga je objavljena ćirilicom, a lektorisao ju je Borislav Radosavljević.
Ovim dijelom Akademik Burović nam još jednom dokazuje da je u Jugoslaviji kažnjen potpuno nevin, na bazi jednog insceniranog sudskog procesa i falsifikovanih dokumenata. Ne samo njegovim stvaranjem (Prije i nakon izdržanog jugoslovenskog zatvora !), već i njegovim životom, kao niko drugi on je dokazao da je bio za ujedinjenu Jugoslaviju i socijalističku izgradnju zemlje, ali ne i za stalinizam (titoizam i enverizam), koji će u albanskom zatvoru okarakterisati kao banditski komunizam, za što je – kako kaže jedna Akademija nauka i umjetnosti – skupo platio. Njegova preživljavanja po jugoslovenskim i albanskim zatvorima, autentični događaji, zločini koji su od vlasti učinjeni njemu i njegovoj porodici, maloletnoj djeci, flagrantna je stvarnost tog vremena, kojom se u maskiranoj formi nastavlja i danas. Preživljeni događaji Akademika Burovića su autentična istina vremena, monstruoznog karaktera vlasti, koje nisu poštovale nikakve zakone, pravila i principe savremenog čovječanstva. A kako se zna, on nije bio jedini, ni prvi, niti posljednji. Ali da – on je bio i jeste jedini koji raskrinkava stalinizam naučno, preko gole istine, dokumenata, činjenica i strogo naučnih agumenata.
Preko svega, Akademik Burović je taj, koji je iz zatvorske ćelije, okovan u gvožđe i beton i Damoklovim mačem nad glavom, primorao monstruuma Envera Hodžu da usmeno i pismeno prizna da on, sa njegovom klikom na vrh « komunističke » Partije Rada Arlanije i albanskih vlasti, nisu ništa drugo do jedna crna banda, kriminalna i omražena od čitavog naroda.
Lovro LOVRENAC