MESTNA OBČINA MARIBOR JE PREJELA ZLATO NAGRADO GLOBALLOCAL

img_2764
Mestna občina Maribor je na Svetovnem kongresu podjetnikov 2019 v Skopju prejela najvišjo zlato nagrado in priznanje GLOBALLOCAL za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi v kategoriji lokalnih skupnosti. (Maribor, 22. 10. 2019) MO Maribor je na Svetovnem kongresu podjetnikov 2019 (World Congress of Entrepreneurs 2019), ki je potekal med 16. in 19. oktobrom 2019 v Skopju, prejela najvišjo zlato nagrado in priznanje GLOBALLOCAL za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi (v kategoriji Najboljše lokalne skupnosti v letu 2019). Pokrovitelj Svetovnega kongresa podjetnikov 2019 v Skopju je bila Vlada Republike Severne Makedonije. Nagrade in priznanja sta podelila Mednarodni gospodarski forum PERSPEKTIVE s sedežem v Dubrovniku in neodvisni Mednarodni odbor za podelitev nagrad in priznanj GLOBALLOCAL, ki ga sestavljala 18 strokovnjakov iz devetih evropskih držav (Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Nemčije, Severne Makedonije, Slovenije, Srbije in Švice) in s področji gospodarstva, prava, arhitekture, ekologije, sociologije, lokalnega in regionalnega razvoja ter drugih sorodnih področij.

img_2760
V odločitvi Mednarodnega odbora za dodelitev nagrad GLOBALLOCAL je med drugim zapisano: »Nagrado in priznanje GLOBALLOCAL najboljšim lokalnim skupnostim za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva v Severni in Jugovzhodni Evropi podeljujemo izjemno uspešnim lokalnim skupnostim (občinam in mestom), ki se uspešno soočajo z izzivi dinamičnega in zahtevnega sodobnega časa ter s svojimi izvirnimi rešitvami in inovativnimi ukrepi pozitivno vplivajo na gospodarsko okolje, kar omogoča hitrejši in trajnostni razvoj podjetništva, ki predstavlja temelj za razvoj lokalne skupnosti in njenih prebivalcev. GLOBALLOCAL, projekt promocije in nagrajevanja najboljših skupnosti in ustanov za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi, ima zastavljen tudi dolgoročni cilj: spodbuditi in stimulirati druge manj napredne skupnosti in ustanove k izboljšanju njihovega dela in poslovanja v korist hitrejšega in trajnostno 2 naravnanega razvoja podjetništva, kot temelja za razvoj skupnosti. Mestna občina Maribor lahko služi kot primer dobre prakse drugim lokalnim skupnostim.« MO Maribor izvaja številne aktivnosti za razvoj in podporo podjetništvu oz. gospodarstvu. Med pomembnejše aktivnosti sodijo finančne spodbude za razvoj malih podjetij, ugodne prostorske politike za postavitev potrebne infrastrukture za srednja in velika podjetja, skrb za urejenost poslovnih con, nudenje zemljišč in ostalih nepremičnin domačim ter tujim investitorjem za vlaganja v greenfield in brownfield investicije.
img_2768
MO Maribor dobro in aktivno sodeluje z Območno obrtno zbornico Maribor ter Štajersko gospodarsko zbornico in drugimi gospodarskimi združenji pri izvajanju ukrepov za razvoj podjetništva. Uspešno je tudi sodelovanje občine z Univerzo v Mariboru. Eden izmed pomembnejših skupnih projektov je vzpostavitev »Pametnega mesta Maribor«. V okviru Centra za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru se pripravlja platforma, ki bo povezovala raziskovalce, gospodarstvo, lokalne skupnosti in ostale deležnike, ki so usmerjeni v razvoj visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in posledično kakovostnejše življenje prebivalcev. Pri realizaciji načrta vzpostavitve »Pametnega mesta Maribor« sodelujejo tudi občinska javna podjetja. S strani Evropske unije je bil Maribor izbran za enega izmed osmih superračunalniških centrov, v katerih se bodo obdelovali podatki na najzmogljivejših računalnikih na svetu. MO Maribor ima močno zgrajeno startup skupnost in podporno okolje za razvoj inovativnega podjetništva. Občina s sofinanciranjem programa za zagon in mentorstvo startupov razvija dinamično podjetniško okolje in talentiranim podjetnikom nudi mesto priložnosti. Med startup dogodki izstopa tradicionalna vsakoletna konferenca Podim, največji in najvplivnejši startup dogodek v regiji, katere partner je tudi MO Maribor in je organiziran v Mariboru. MO Maribor je vodilna občina v državi po številu ustanovljenih socialnih podjetij. Uspeh na tem področju je prepoznala tudi Evropska unija, ki je Mariboru leta 2018 podelila naziv Evropske prestolnice socialne ekonomije. Nagrado GLOBALLOCAL je v imenu MO Maribor prevzel podžupan dr. Samo Peter Medved, ki je bil eden izmed treh govorcev na svečani podelitvi nagrad. Podžupan je na kongresu sodeloval tudi kot član delovnega predsedstva in izvedel predavanje v okviru sekcije »Proaktivne podjetniške skupnosti ustvarjajo ugoden podjetniški ekosistem«. Med prejemnicami nagrad v drugih kategorijah so bile še tri slovenske občine: Polzela, Grosuplje in Lendava.