V MARIBORU NAJDENE DVE NEEKSPLODIRANE BOMBE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE

Marinor: 28. oktober 2019
ONESPOSOBITVI NAJDENIH NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV BOSTA TA ČETRTEK IN NEDELJO Na koordinacijskem sestanku so se danes srečali predstavniki vseh služb, ustanov in podjetij, ki sodelujejo v pripravi načrta aktivnosti za varno onesposobitev dveh neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), najdenih zadnji konec tedna na dveh različnih lokacijah v Mariboru. Znano je, da so med gradbenimi deli na Taboru (ob Titovi cesti) in v Melju (ob Plinarniški ulici) zadnji konec tedna naleteli na dve bombi. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred NUS so ugotovili, da gre za dve ameriški letalski bombi iz 2. svetovne vojne – prva je 250- in druga 500-kilogramska. Obe imata mehanska vžigalnika. Ključni poudarki glede aktivnosti za onesposobitev obeh ubojnih sredstev so naslednji: • Onesposobitev prve bombe (za nakupovalnim središčem Europark) bodo pirotehniki izvajali v četrtek, 31. oktobra 2019. • Onesposobitev druge bombe, najdene na nasipu ob železniški progi med Mlinsko in Plinarniško ulico, bodo izvedli v nedeljo, 3. novembra 2019. • Obe NUS v tem trenutku ne predstavljata nobene nevarnosti za okolico. Območji varuje policija, nepooblaščenim osebam pristop ni dovoljen. • Tudi sam postopek onesposobitve, opravili ga bodo strokovno usposobljeni in izkušeni pirotehniki, je varen. Vseeno pa bodo na ta dan potrebni določeni ukrepi, pri katerih bo moralo sodelovati tudi prebivalstvo: zaradi popolne zaščite prebivalstva bo treba izvesti zapore cest in evakuacijo prebivalstva v radiju 300 metrov od lokacije posamezne bombe. • Tako v četrtek kot v nedeljo bo treba na širših območjih zapreti nekatere ceste in izvesti delno začasno evakuacijo prebivalstva v radiju 300 metrov od lokacije bombe. Evakuirani prebivalci se bodo umaknili na zbirno lokacijo, to bo Dvorana Tabor. Tam bo dovolj prostora tudi za avtomobile, tudi te bo treba umakniti z območja evakuacije. • Evakuacija bo v obeh primerih potekala od 8. ure dalje. Ceste bodo zaprte od 8. ure dalje in predvidoma do 16. ure. • Predvidoma ob 12. uri bo sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost. Po končanem uničenju ubojnih sredstev bo sirena sporočila konec nevarnosti. Takrat se bodo ljudje lahko vrnili v svoje domove. • Pred intervencijo bo občinska komisija pregledala objekte na območju predvidene evakuacije in nato po koncu intervencije opravila tudi popis morebitne škode. • Natančen načrt območja evakuacije in zapor je v pripravi in ga bomo sporočili jutri oziroma v sredo, enako podrobnejši potek evakuacije. • Ob načrtovanju aktivnosti poteka tudi intenzivno obveščanje poslovnih subjektov, ki se jih bodo omenjeni ukrepi dotaknili in bo zato njihova dejavnost na omenjena dneva motena. • Prebivalce na območju predvidene evakuacije bomo o tem obvestili tudi neposredno oziroma preko upravnikov. Urednike in novinarje prosimo za podporo pri obveščanju najširše javnosti. Ob tem prosimo, da posebej poudarite, da bo za uspešno izvedbo onesposobitve obeh NUS izjemno pomembno, da vsi dosledno upoštevamo navodila pristojnih organov. Kontakti: lidija.ferk@maribor.si GSM: 031 322 933 (02) 220 1 655 Odnosi z javnostmi Mestna občina Maribor