СЕЋАЊЕ НА ПРВУ КОНФЕРЕНЦИЈУ У ПРАГУ: СРПСКА МАЊИНА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

СЕЋАЊЕ НА ПРВУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ДРУГЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: СРПСКА МАЊИНА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – СТАТУС И ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА.
ОРГАНИЗАТОР: СРПСКО УДРУЖЕЊЕ Св. САВА ИЗ ПРАГА,
Прва Конференција српске дијаспоре у Средњој Европи

Фото: РАДЕ БАКРАЧЕВИЋ, „Штајерске новице“
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3-1
Праг, 30. новембар 2013 – На тродневној коференцији српске дијаспоре у Средњој Европи, која је одржана је у Прагу од 28. до 30. новембра 2013, разматрани су статус Срба, учење српског језика, статус српских школа и очување идентитета и традиције Срба.
Присуствовали су делегати из: Аустрије, Србије, Словачке, Словеније, Енглеске, Немачке, Француске, Мађарске, Италије, Швајцарске, Црне Горе, Француске, Шведске, Мађарске и земље домаћина Чешке.
Донети су следећи закључци:
— Стутус националне мањине Срби уживају у Чешкој Републици, Словачкој Републици, Румунији и Мађарској. У Немачкој, Аустрији, Швајцарској и Републици Словенији, Срби немају тај статус, што им у многим сегментима живота отежава остваривање колективних права. Користећи искуства Срба из земаља где су та права остварена, одлучено је да се предузму заједнички кораци који ће водити решавању овог питања.
— Очување српског језика и писма у земљама Средње Европе одвија се на више начина: путем допунских школа које организује Република Србија, приватних школа и две српске гимназије у Темишвару и Будимпешти, као део румунског односно мађарског школског система. Констатовано је да најбоље организована настава постоји у Румунији и Мађарској, док је допунска настава најбоље организована у Швајцарској, а спорадично, упркос великим потребама, у Немачкој. У Чешкој, Словачкој, Словенији и Аустрији не постоје званичне школе за учење српског језика. Установљено је да су недостатак наставног кадра, адекватно и правовремено финансирање школа и редовно обезбеђивање уџбеника, проблеми које што брже треба решити. Одлучено је да се тражи достављање буквара и других наставних средстава за српске ђаке у Швајцарској и у другим земљама где постоји потреба.

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b3-2
— Једногласно је оцењено да неговање српске традиције и очување идентита представљају приоритет српских заједница у државама Средње Европе, у чему је помоћ матице неопходна.
— Указана је потреба да се размена идеја и информација започета на овој конференцији, настави и електронском комуникацијом. У циљу одржавања континуитета ове конференције, учесници су предложили организовање скупа о медијима у Средњој Европи.
— Учесници конференције указали су на важност укључивања званичних институција Републике Србије у решавању положаја Срба у Средњој Европи.
Учествовали су представници осам европских земаља: Драган Станојевић из Украјине, председник Скупштине дијаспоре, Звонимир Јовановић из Швајцарске, потпредседник Скупштине дијаспоре и делегати: Маринко Марков, Огњан Крстић, Рајко Корнеа из Румуније, Никола Тодоровић и Раде Бакрачевић, представници из Словеније, Зоран Алексић из Аустрије, Драган Јаковљевић из Мађарске, Ђуро Плавшић и Миодраг Крецуљ из Немачке, Бранка Кубеш, Раде Луковић и Ратко Шкорић из Чешке, Стане Рибич и Матеа Буцало из Словачке и као почасни члан Милутин Мићовић, делегат Скупштине дијаспоре за Црну Гору.
Конференцији су, поред делегата Скуппштине дијаспоре, присуствовали и Маја Митровић, амбасадор Србије у Чешкој Републици, Вукман Кривокућа, помоћник директора Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Звонко Шошевић, саветник Канцеларије, Владимир Скалски, потпредседник Светског савеза Словака, Здењек Опатшрил, представник Чешко-моравског словенског савеза и Михал Дзјуба, представник Свекозачког савеза чешких земаља из Словачке.