IZBRANO PRVO ŽUPANOVO VINO MESTNE OBČINE MARIBOR

Maribor: 30.6.2020
IZBRANO PRVO ŽUPANOVO VINO MESTNE OBČINE MARIBOR
Mestna občina Maribor je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor
letos prvič organizirala izbor Županovega vina Mestne občine Maribor. Izbrano
Županovo vino za leto 2020 je Renski rizling 2016 vinarske zadruge Vino Piramida
Maribor, ki ga je pridelal Boštjan Protner. Občina bo Županovo vino uporabljala za
protokolarne in promocijske namene.
K sodelovanju na izboru Županovega vina so bili povabljeni vinogradniki, ki so registrirani
na območju Mestne občine Maribor. Ti so lahko k izboru pristopili z največ dvema
vzorcema mirnih vin normalne trgatve. Zanimanje med mariborskimi vinogradniki je bilo
veliko, saj se je za naslov potegovalo kar 34 vzorcev vin.
Postopek izbora Županovega vina je bil sestavljen iz dveh korakov. Najprej je ocenjevalna
komisija izmed vseh prejetih vzorcev izbor zožila na 5 najboljših. Nato je župan Mestne
občine Maribor Saša Arsenovič, ki ima med drugim mednarodno kvalifikacijo WSET 3
(Wine & Spirit Education Trust), izmed petih najboljših vzorcev izbral Županovo vino
Mestne občine Maribor 2020 – Renski rizling 2016, vinarska zadruga Vino Piramida
Maribor, pridelovalec Boštjan Protner.
V ožji izbor 5 najboljših vin so se uvrstili še:
 Chardonnay 2018, Vina Oskar, Matej Markuš;
 Renski rizling 2016, Vino Piramida Maribor, Vinogradi Horvat;
 Sauvignon 2019, Vinogradi Horvat;
 Traminec 2019, Vinogradništvo Jaunik.
Župan in ostali ocenjevalci so izpostavili zahtevnost ocenjevanja, saj so bili vsi prejeti vzorci
vin zelo kakovostni, odstopanja med njimi pa majhna.
Izbor Županovega vina, ki ga bo MO Maribor uporabljala kot protokolarno darilo, je
namenjen tudi povečevanju prepoznavnosti mariborskega vinorodnega okoliša in
mariborskih vinogradnikov.
Prejete vzorce vin je ocenjevala komisija v sestavi:
 Leonida Gregorič, vodja laboratorijev KGZ Maribor, predsednica komisije;
 Simona Hauptman, vodja svetovalne službe KGZ Maribor;
 Mihaela Krsnik Kopše, vinarka, Hiša vina Doppler;
 Roman Štabuc, specialist za vinogradništvo KGZ Maribor;
 Rastko Temen, enolog;