Predsednik Pahor po konferenci o osnutku Načrta za okrevanje in odpornost: »Današnji posvet je bil zelo koristen«

Brdo pri Kranju, 26. 3. 2021 |

Foto: Nebojša Tejić/STA


Danes je na Brdu pri Kranju potekala konferenca o osnutku nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki jo je pripravil Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. Odločitev za konferenco je Odbor sprejel 12. marca letos.

Konferenco o osnutku nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost je vodil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Uvodoma je predsednik Pahor v imenu Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pozdravil navzoče in se jim zahvalil za udeležbo. Izrazil je zadovoljstvo, da je konferenca lahko potekala v živo in je sodelujočim ponudila priložnost za vključujoč in argumentiran pogovor o osnutku Načrta, kakršnih je bilo doslej po mnenju nekaterih premalo. »Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko skuša ta deficit danes zmanjšati,« je poudaril predsednik Pahor in pojasnil cilj posveta – ugotoviti, kje je Načrt dober in kje pomanjkljiv; slišati predloge in povabiti pristojne, da jim prisluhnejo in jih komentirajo. »Časa ni veliko, takšnih javnih razprav pa je zelo malo,« je poudaril predsednik Pahor in povabil sodelujoče, da predstavijo svoje poglede na osnutek Načrta, ki ga mora Vlada Republike Slovenije predložiti Evropski komisiji do 30. aprila letos.

Na konferenci je sodelovalo 14 (štirinajst) uglednih znanstvenikov, strokovnjakov, predstavnikov gospodarstva in nevladnih organizacij. Konference so se udeležili tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, ki vodi operativno skupino za pripravo osnutka Načrta, in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.

Predsednik Pahor je ob zaključku konference današnji posvet ocenil kot zelo koristen.

Sodelujoči:

prof. dr. Klemen Bergant, član Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, sekretar na Agenciji RS za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) in predavatelj za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici

mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in izvršna direktorica CircularChange, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo (ECESP) v Bruslju

izr. prof. dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe Gen-I, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

prof. dr. Milena Horvat, članica Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, vodja Odseka za znanost o okolju na Institutu Jožef Stefan in dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan

mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

dr. Jure Knez, soustanovitelj in tehnični direktor podjetja Dewesoft in predsednik Kluba slovenskih podjetnikov

Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije

prof. dr. Andreja Kutnar, članica Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, direktorica Centra odličnosti InnoRenew, članica Sveta za znanost in tehnologijo RS, predsednica Mednarodnega združenja za znanost in tehnologijo o lesu (SWST) in predavateljica za področje znanosti o lesu na Univerzi na Primorskem

Barbara Kvac, soustanoviteljica društva za sonaraven razvoj Focus, strokovna sodelavka za področja podnebje, energija, globalna odgovornost in potrošnja

prof. dr. Jadran Lenarčič, član Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, redni član Inženirske akademije Slovenije in dopisni član Accademia delle scienze, Bologna

prof. dr. Andrej Simončič, član Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije in član Sveta Republike Slovenije za kmetijstvo in podeželje

doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja digitalnega inovacijskega stičišča 4PDIH, docentka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev

Boštjan Videmšek, član Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, novinar in publicist, avtor knjige Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti

mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor Republike Slovenije

asist. dr. Žiga Zaplotnik, postdoktorski raziskovalec na področju meteorologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Urša Zgojznik, članica Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, okoljevarstvenica, aktivistka in predsednica društva Ekologi brez meja