Prekmurska pisateljica Karolina Kolmanič

Piše: Filip Matko Ficko

Prekmurska pisateljica Karolina Kolmanič
Danes so se v knjižnici SeneCura – Dom starejših občanov Radenci, sestali člani literarnega krožka in drugi ljubitelji pisane besede. Krožek je vodil Filip Matko Ficko. Karolina Kolmanič, rojena Hari, se je rodila 29. septembra 1930 v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Po mariborskem učiteljišču je študij nadaljevala na Višji pedagoški šoli v Ljubljani, kjer je diplomirala iz slovenskega in nemškega jezika, ki ju je do upokojitve poučevala vosnovnih šolah (Gederovci, Kuzma in Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha v MurskiSoboti). Pri Zavodu  za šolstvo v Murski Soboti je skrbela za prizadevno delo, še zlasti za nemški jezik. Kot učiteljica in avtorica je bila mnogo let vpeta v delovanje Bralne značke, tudi svoje bralne značke, ki  je namenjena učencem v prilagojenih šolah. Preko nje je med drugim poskrbela za to, da slovenska dela berejo tudi otroci v Porabju na Madžarskem. Od leta 1969 je bila članica Društva  slovenskih pisateljev, pa tudi članica nemških literarnih društev Plesse Bovenden – Goettingen in Paul Ernst v Wuerzburgu. Preko prevodov je namreč znana tudi nemško govoreči literarni javnosti. Karolina Kolmanič od svojih študijskih let naprej ustvarja v različnih literarnih zvrsteh, od proznih in dramskih do pesniških. Njeni bralci so tako otroci in mladina (za mladinsko literaturo je dobila številne nagrade) kot odrasli. Njena bibliografija obsega več kot šestdeset enot, od romanov do monografskih publikacij in člankov. Je prava predstavnica slovenske ženske literature, če bi bil ta termin strokovno priznan med literarnimi zgodo-vinarji. V skoraj neznani pandemiji Corona 19 je preminula 10. decembra 2020 v SeneCura -Domu starejših občanov Radenci. Vsi navzoči so se ji poklonili v spomin z eno minutnim molkom. Bila je namreč večkrat na obisku v prejšnjem DOSOR-ju z lastnim delom ali pa je spremljala kakšnega drugega avtorja.