EVROPSKI TURISTIČNI FORUM

Evropska turistična industrija in destinacije na poti trajnostne in digitalne preobrazbe

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek

Zdravko Počivalšek, minister

V sredo, 17. 11. 2021, je potekal 20. Evropski turistični forum, ki ga je organizirala Slovenija kot predsedujoča Svetu EU v sodelovanju z Evropsko komisijo. Dogodek je sledil neformalnemu srečanju ministrov EU, pristojnih za turizem, ki je potekal dan prej. Osrednja tema obeh dogodkov je bila oblikovanje dokumenta »Poti prehoda« za zeleno in digitalno preobrazbo evropske turistične industrije in destinacij.

Na 20. Evropskem turističnem forumu so zbrane udeležence – deležnike evropskega turizma uvodoma pozdravili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, komisar za notranji trg Thierry Breton, direktorica za turizem in bližino na Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (GD GROW) Valentina Superti in podpredsednik Odbora za promet in turizem (TRAN) v Evropskem parlamentu dr. István Ujhelyi. Udeležence foruma je nagovoril tudi generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) Zurab Pololikashvili kot posebni gost predsedujoče države.

Turizem je pomemben gospodarski segment in ima velike multiplikativne učinke tako za nacionalno kot evropsko gospodarstvo. Postati pa mora odpornejši proti krizam, še posebej v luči doseganja ciljev iz evropskega zelenega dogovora, enotnega digitalnega trga EU in posodobljene evropske industrijske strategije.

V prvem delu srečanja so bile predstavljene dobre prakse, ki jih deležniki v turizmu že izvajajo za podporo trajnostnega prehoda turizma EU z namenom, da prestavijo dober zgled in povabijo preostale deležnike k podobnemu ravnanju. Veliko zanimanja je požela zelena shema slovenskega turizma, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacije in je primer dobre prakse ne le v evropskem, temveč v svetovnem merilu. Iz Slovenije se je kot trajnostna turistična destinacija predstavil Bohinj. Dobre prakse s področja trajnosti sta predstavila podjetje TUI in združenje HOTREC. V prvem panelu je bil poudarjen tudi pomen usposabljanja za trajnost in pridobivanja ustreznih kadrov za delo v turizmu. Prav tako je bilo poudarjeno, da je ob razvoju turizma pomembno imeti v mislih tudi kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.

Cilji drugega dela srečanja so bili predvsem proučitev delovanja na področju spremljanja in dokumentiranja razvoja v turističnem ekosistemu. Predstavljene so bile tudi inovativne najboljše prakse na sektorski in ciljni ravni pri zbiranju in poročanju o turizmu. Predstavniki Eurostata in Statističnega urada RS so poudarili, da statistični uradi niso samo zbiratelji podatkov in njihovega analiziranja, temveč lahko pomagajo pri ugotavljanju in spremljanju kazalnikov vpliva turizma na okolje in lokalno prebivalstvo.

V tretjem delu srečanja so bile predstavljene prednosti digitalnih inovacij v turizmu. Razprava je tekla o tem, kako lahko zasebni in javni sektor prispevata k bolj inovativnim rešitvam v turizmu. Predstavljeni sta bili zmagovalni mesti projekta Evropska prestolnica pametnega turizma 2022, to sta Bordeaux in Valencia. Pri predstavitvi Valencie je bila zanimiva informacija o javno-zasebnem partnerstvu in fundaciji za turizem. Tesno sodelujejo z letalskimi prevozniki in skupno načrtujejo promocijo določenih destinacij. Prav tako se je v okviru tega dela srečanja prestavila tudi Ljubljana, prestolnica predsedujoče države Svetu EU, ki ima uspešno prakso na področju digitalizacije, trajnosti in inovativnih turističnih produktov.

Zaključne besede sta podala državni sekretar Simon Zajc in vodja Enote za turizem in tekstil DG Grow Evropske komisije ga. Marie-Helen Pradines. Pri tem se je državni sekretar Simon Zajc zahvalil vsem organizatorjem in sodelujočim na Evropskem turističnem forumu ter poudaril: »Prepričan sem, da bodo razprave na današnjem 20. Evropskem turističnem forumu dale nov zagon našemu nadaljnjemu sodelovanju in delu za podnebno nevtralen, pameten in inovativen, odgovoren in vključujoč turizem prihodnosti, ki bo ohranil destinacijo Evropa na vodilnem mestu na svetovnem turističnem trgu tudi dolgoročno.«