EVROPSKA UNIJA I SRBIJA

Trenutak za ubrzanje reforsmog kursa

Saradnja pokazuje da je EU strateški partner privrede Srbije. Ona može da nastavi da se oslanja na EU jer je više od 60 odsto ukupne trgovine Srbije sa EU, koja godišnje daje našoj zemlji više od 200 miliona evra bespovratnih grantova za projekte. Tržište EU značajno je za privredu Srbije, a to ilustruju i podaci da 65 odsto izvoza Srbije ide u EU, a uvoz iz Unije čini 60 odsto, zatim da 24.000 domaćih privrednih subjekata trguje sa EU, a 10.000 preduzeća sa većinskim vlasništvom građamna EU posluje u Srbiji!

Srbija je ostvarila odredjen napredak u rauvoj funkcionalne tržište privrede, očuvala stabilnost banakrskog sektora, poboljšala budžetski bilans i postigla izvestan napredak u reformama poreske administracije i privatizaciji državnih preduzeća.Očekjuej se i nstavak struklturnih reformi javne uprave i upravljanju državnih preduzećima. Sve ovo je između8 ostalog istaknuto na predsavljanju ,,godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji u 2022” godini u Privrednoij komori  Srbije (PKS).

,,Nesporno je da je Evropska unija strateški važan partner Srbije, pre svega, u poslvonom pogledu. Ništa ne povezuje Evropsku uniju i Srbiju tako dobro, snažno i kvalitetno, kao naše ekonjomske veze, i zbog toga je privreda Srbije iskreno zainteresovana za ubrzanmje procesa prisutpanja Evropskoj uniji”, istakao je Mihailo Vesović, diektor Sektora za strateške analize, usluge i ingternacionalizaciju u PKS.

Vesović je naglasio da je izuzetgno važnbp, posebnmo u aktuelnoij globalnoj krizi energenata, to što je Srbija prošle 2021. Godine otvorila Klaster četiri koji se tiče ,,zelene” ekonomije i energetske tranzicije i najavio da će Privredna komroa Srbije u narednom periodu predsaviti Deklaraciju ,,Zelena transformacikja srpske privrede u 10 tačaka”.

Govoreći o napretku Srbije po pitanju regionalen saradnje, ukazuao je na značaj Inicijative ,,Otvoreni Balkan” i njene benefite na privredu regiona, ali i naglasio da privreda Srbije zahteva od EU da se uključi u rešavanej problemka druog zadržavanja kamiona na graničnim prelazima u Uniji.

Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, itakla je da Izveštaj EK pokazujke da je Srbiaj ostvarila napreda u oblastima koji su ključni i za privredu, oblasti pravosuđa i borbi protiv korupcije, te da Izveštaj jasno poručuje da je postignuti snažan napredak ekonomsije Srbije.

Joksimović je još rekla di da je Evropska komisija donela odluku da odobri paket mra za Zapadni  Balkan u Energetskom setkoru kojim će se finanjsirati energetska sabilnost, bezbednsot i diversivikacija snabdevanja energentima. Pored toga, kroz Evropski ivesticioni plan, EU podržava tranziciju ka zelenoj energiji, održivoj ekonomiji i projektima iz oblasti životne sredine.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, naglasio je da je Srbija između dobrog i usmerengo nivao preipremljenosti po osnovu ekonomskih kriterijuma i itakoa partenrstvo u oblasti trgovinje i investicija između Srbiej i EU,a pozao na nstavak stsrutkurnih reformi kako bi se smanjio udeo države u ekionhomiji i poboljšala vladavina prava u celini. Naglasio je da je trenutak za ubrzanje reforsmog kursa u Srbiji za dobrobit privrede i građana. Borba protiv korupcije i unapređeno pravosuđe, kao i reforme u sektorujavne urpave, bili su od vitalngo značaja za poboljšanje investicione klime, rekao je ambasador EU.

Žiofre je još podvukao da Srbijamože da nastavi da se oslanja na eU i da je više od 60 odsto ukupne trgovine Srbije sa EU, koja godišnje daje našoj zemlji više od 200 milioaj evra bespovratnih grantova za projekte.

Koliko je tržište EU značajno za privredu Srbije ilustruju i podaci da 65 odsto izvoza Srbiej ide u EU,a uvoz iz Unije činji 60 odsto, zatim da 24.000 domaćih privrednih subjekta trguje sa EU, a 10.000 preduzeća sa većinskim vlasništvom građamna EU posluje u Srbiji. (B.G.)

.