SEMENARSTVO: Domaće ili strano, važno je da seme bude deklarisano

Vrednost polјoprivrede jedne zemlјe meri se prema upotrebi deklarisanog semena. Srbija se n toj skali nalazi na poslednjem mestu u Evropi. Situacija se može popraviti, ali nema još mnogo vremena Seme je strateški proizvod jedne države, najvažnija karika u lancu ishrane. Selekcionisati bilјku otpornu na hirovitu klimu, niskozahtevnu, a visokorodnu – cilј je i domaćih...
Preberi več..>>