Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar na januarskem srečanju Združenja Manager

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar (foto: Rade Bakračević, arhiv Štajerskih novic)

Ljubljana: 25. januar – Spoštovane članice in člani Združenja Manager, spoštovana ministra in drugi visoki gostje!

Zahvaljujem se za priložnost in čast da nagovorim vas, voditelje in voditeljice slovenskega gospodarstva, na svečanem januarskem srečanju Združenja Manager, ko tisti med vami, ki so v preteklem letu pustili največji pečat, prejmejo priznanje za svoje dosežke.

Že kategorije priznanj kažejo na prizadevanja Združenja za trajnostno voditeljstvo. Prepoznanje najbolj uspešnih, perspektivnih in prodornih mladih managerk in managerjev je znak, da gledamo v prihodnost. V čas, ko od mladih, najbolj pa od prejemnikov priznanj, pričakujemo veliko. Predvsem to, da bodo slovensko gospodarstvo vodili v trajnostno delovanje, ki bo skrbelo tako za ohranjanje naravnega okolja za prihodnje generacije, kot tudi za odnos do zaposlenih in celotne družbe.

Slovenija je socialna država. To imamo zapisano tudi v ustavi. Za socialno državo pa je izjemnega pomena, da njeni sedanji in bodoči voditelji odnos do nje čutijo ne le kot zakonsko dolžnost, ampak kot nekaj, za kar si iskreno prizadevajo.

Socialna država lahko deluje tako, kot smo si zamislili, s sredstvi, ki jih z davki in prispevki zagotavlja slovensko gospodarstvo. Prvi izziv pri krepitvi socialne države je zato povečevanje dodane vrednosti. Samo s tem bomo imeli možnost omogočiti prebivalkam in prebivalcem Slovenije družbene storitve na takšnem nivoju, kot si želimo. Posebej v spreminjajočem se družbenem in mednarodnem okolju, s starajočim se prebivalstvom in zdravstvenim ter pokojninskim sistemom, s katerima, roko na srce, trenutno nismo zadovoljni. Oba terjata reformo, da postaneta dolgoročno vzdržna in takšna, da bomo imeli zdravstvene storitve na ravni, kakršno si razmeroma bogata družba, kot je Slovenija, zasluži, ter da bomo zagotovili dostojno starost za prav vse.

Od vas torej pričakujemo, da boste naše gospodarstvo vodili v povečevanje dodane vrednost, pa seveda na trajnostni način, ne na račun okolja. Hkrati pa si moramo priznati, da je naša družba zelo zadržana pri iskrenem dajanju priznanja za uspehe na področju gospodarstva. Športnikom nihče ne zameri finančnega uspeha, ki sledi vrhunskim rezultatom. Pri gospodarstveniki je to žal drugače. Upam, da se bo ta miselnost sčasoma spremenila.

Želim si tudi, da bi gospodarstvo lahko delovalo v stabilnem okolju. Na mednarodni položaj imamo omejen vpliv, pa vendar kot članica EU in NATO večjega, kot bi po velikosti naše države lahko sklepali. Ne sme nas biti sram zagovarjati naših vrednot, tako v povezavah, katerih člani smo, kot širše. Zato vidim kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov kot korak v to smer.

Sami pa imamo vpliv na regulatorno okolje, v katerem naše gospodarstvo deluje. Kot podjetnica, ki je iz nič v nekaj letih postavila odvetniško družbo z več kot deset zaposlenimi, to dobro razumem. Verjetno vsi delimo željo, da pride kakšno leto, v katerem ne bi bilo bistvenih sprememb zakonodaje, ki vpliva na poslovanje podjetij. Nestabilnost regulatornega okolja tudi odvrača naložbe, poznam kar nekaj primerov. In le naložbe v delovna mesta z večjo dodano vrednostjo so tista, ki bodo družbi omogočila večjo blaginjo v prihodnje.

Ne le tuji, tudi domači investitorji si želijo stabilnosti. Zato morda ne bi bil odveč razmislek, da bi na primer pri večjih naložbah država za določeno obdobje zagotovila nespremenjene pogoje delovanja. Seveda z družbenim dogovorom, v katerem bo naša družba prepoznala, da povečanje blaginje sledi povečanju dodane vrednosti. Vem, da sta sodelovanje in dialog vrednoti Združenja Manager. Če bom kot predsednica lahko pomagala pri povezovanju akterjev gospodarstva, države, sindikatov in drugih deležnikov s ciljem rasti blaginje, bom to z veseljem storila.

Posebej me tudi veseli, da Združenje Manager spodbuja in aktivno zastopa raznolikost in uravnoteženost. Nagrada Artemida, ki jo prejmejo tiste managerke, ki so prevzele najvišje vodstvene funkcije v podjetjih, lepo kaže, da namenjate pozornost področju, na katerem ženske še vedno zaostajamo.

Leto 2022 je bilo leto, ko je bilo v politiki prebitih veliko steklenih stropov. Imamo prvo zunanjo ministrico, največji delež poslank v zgodovini, prav tako pa dva najvišja položaja v državi zasedava ženski. Z zanimanjem bom zato čakala na razglasitev, katera voditeljica je lani prebila svoj stekleni strop v gospodarstvu.

Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo je tisto, ki izpostavi posameznika, ki se je s svojimi dosežki zapisal v zgodovino slovenskega managementa ter pustil pomemben odtis na gospodarskem in družbenem področju. Pri tem me veseli, da je poleg teh pogojev družbena odgovornost tista lastnost, ki ni samo vrednota Združenja, ampak tudi mnogih posameznikov, ki so prejeli priznanja za življenjsko delo. Veliko vas vidim nocoj tukaj v dvorani. Takih, ki ste vzorno skrbeli za svoje zaposlene, vračali družbi na področjih, za katere država še ni dovolj dobro poskrbela ali ohranjali našo kulturno dediščino.

Gospod Ivo Boscarol je v življenju gospodarstvenika verjetno doživel prav vse. Vzpone, padce, očitke o prejetih subvencijah, napade zaradi naložb v tujini, javno izganjanje … In uspeh, ki so mu sledila takšna dejanja, ki kažejo na iskreno družbeno odgovornost. Poskrbel je za svoje zaposlene, namenil znatna sredstva lokalni skupnosti, in kar mi je osebno posebej pri srcu – kot nekdanji letalki in stevardesi – namenil sredstva za muzej letalstva, ki si ga v Sloveniji že dolgo želimo.

Na tehniško dediščino, ki je del slovenske kulturne dediščine, smo lahko ponosni, tudi na področju letalstva. Poleg Edvarda Rusjana, pionirja prvih poletov pred več kot sto leti, imamo v gospodu Boscarolu pionirja na področju električnih letal. Sama pa si velikokrat rada sposodim tudi njegov citat, ki (žal) še vedno pooseblja pregovorno slovensko miselnost: » Slovenci oprostijo vse, le uspeha ne.«

Verjamem, da bo nocoj slišal še veliko lepih besed, zato naj zaključim z željo vsem managerjem v Sloveniji: da bi vam le uspelo poleteti tako visoko, kot je gospod Boscarol.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in hvala!