ZAŠTITIMO ŠUMICU OD SEČE

Za Štajerske novice – piše akademik Vlastimir . Vujić PETICIJU Udruženja građana ZELENA ZONA iz Kule (Srbija) za dva vikenda potpisalo preko 5.000 ljudi                         ZAŠTITIMO   Š U M I C U   OD SEČE!                Pozivajući se na članove Ustava Republike Srbije 74, 51 i 53 (Pravo na zdravu životnu sredinu, Pravo na istinito obaveštavanje...
Preberi več..>>