Odločitve vlade s seje vladnega odbora

5. 9. 2023 Vlada Republike Slovenije Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala z amandmajem k predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih, novelirala vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavni NRP 2023-2026 ter sprejela nekatere spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026....
Preberi več..>>

Pristojne komisije zaključujejo s pregledovanjem vlog

Prejetih 5.500 vlog, prva finančna sredstva bodo nakazana prihodnji teden Ljubljana, 5. september 2023 – Pri Rdečem križu Slovenije zadnjih deset dni aktivno pregledujemo prejete vloge za razdelitev 5,5 milijona evrov finančnih sredstev, ki smo jih prejeli s strani Vlade Republike Slovenije. Pristojne komisije bodo do konca tega tedna zaključile s svojim delom, v začetku...
Preberi več..>>