PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: Obeležen 19. novembar, Međunarodni dan preduzetnica!

Sektor preduzetništva Privredne komore Srbije čestitao je svim preduzetnicama u Srbiji, 19. novembar  Međunarodni dan preduzetnica, sa porukom da je digitalizacija poslovanja klјučna za razvoj i uspeh svakog biznisa  i prilagođavanje promenama. 

„Svim preduzetnicama, vlasnicama biznisa čestitamo njihov dan, Međunarodni dan preduzetnica, koji obeležavamo svake godine 19. novembra. Sektor preduzetništva Privredne komore Srbije intenzivno radi na unapređenju ženskog preduzetništva, na ekonomskom osnaživanju žena. Cilј nam je da naše preduzetnice unaprede poslovanje, ali istovremeno da podstaknemo i motivišemo što veći broj dama da započinju sopstveni posao. Poseban akcenat stavlјamo na aktivnosti sa cilјem podsticanja mladih žena da se bave preduzetništvom“, istakla je u čestitki Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS. 

Obuka za upravnike zgrada, kotizacija po polazniku 30.000 ...                         Foto PKS, Mesto okupljanja preduzetnika!

Simanić je naglasila da je u Srbiji trećina od ukupnog broja preduzetničkih radnji i firmi u vlasništvu žena, što je u skladu sa evropskim prosekom, na šta smo veoma ponosni. Naš cilј je da stvorimo jednake uslove poslovanja i za muškarce i za žene u biznisu, kao i da u narednom periodu ne govorimo o muškom i ženskom preduzetništvu, već samo o preduzetništvu. Jer, samo ekonomski osnažene žene mogu donositi racionalne odluke o svom životu, zaklјučila je Simanić.

Privredna komora Srbije  intezivno podstiče preduzetnice da budu inovativne, da se edukuju i unapređuju svoja znanja i veštine i da digitalizuju svoje poslovne procese, jer samo na taj način njihovi biznisi mogu biti konkurentni i održivi na duži rok. 

Vlada Srbije i PKS prepoznale su žensko preduzetništvo kao snažan resurs novog zapošlјavanja i kreirale čitav niz kako finansijske, tako i nefinansijske podrške ženama preduzetnicama. Kreiran je Program finansijske podrške ženama preduzetnicama za 2023.godinu , koji se realizuje preko Ministarstva privrede i Fonda za razvoj RS, gde mogu da dobiju 40 odsto bespovratnih sredstava od investicionog ulaganja, odnosno 50% ukoliko su iz nerazvijenih područja.

„U okviru Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije formirana je Sekcija za žensko preduzetništvo PKS koja okuplјa veliki broj preduzetnica i svaki dan je sve više članica naše Sekcije.  Na to smo posebno ponosni, jer to dokazuje da preduzetnice prepoznaju aktivnosti države i Privrene komore Srbije, koje su usmerene na razvoj ženskog preduzetništva u Republici Srbiji. Kroz rad Sekcije, naše preduzetnice se umrežavaju i unapređuju svoje baze poslovnih kontakata. Takođe, PKS promoviše primere dobre prakse, organizuje različite događaje, konferencije, B2B sastanke, pruža podršku u uklјučivanju ženskih preduzeća u lance dobavlјača, nastup na inostranim tržištima, sajmovima“,  istakla je Simanić.

Pozvala je sve  preduzetnice da se priklјuče radu Sekcije za žensko preduzetnistvo PKS, kao i da se za sva pitanja, informacije i savete obrate Sektoru za preduzetništvo na mejl adresu preduzetnik@pks.rs). (B. GULAN)