ZABRANA UTICAJA NA IZBORE STRANIM NOVCEM!

Za Štajerske novice – akademik Vlastimir Vujić

Pred poslanicima na Košutovom trgu uskoro predlog Zakona o zaštiti nacionalnog suvereniteta Mađarske

            

              U Predlogu predviđeno formiranje istoimene Kancelarije koja bi bila samostalni Državni organ uprave i obavljala bi poslove analize i ocene situacije, istraživala i predlagala rešenja, čijeg šefa bi (na predlog premijera) – imenovao predsednik Mađarske na period od šest godina

Jedan od koautora predloga Zakona, Mate Kočiš (Fides) podvlači da kandidati koji u kampanji prihvate stranu pomoć čeka i do tri godine zatvora

              Mađarski premijer Viktor Orban nedavno je na dva politička skupa (Kongresu desnokonzervativne stranke Fides-KDNP čiji je predsednik pune 33 godine i zasedanju Saveta mađarske dijaspore!) izjavio da će u narednoj deceniji vrlo posvećeno raditi ne samo na zaštiti suvereniteta u Mađarskoj, već i u – mnogim drugim regionima sveta! Uz to, da bi zaštitio nacionalne izbore od uticaja stranog novca, Orban, kroz (prvi) Zakon o zaštiti suvereniteta (koji će se uskoro naći pred poslanicima u Skupštini) priprema uspostavljanje jasnih zabrana.

Državni parlament u Budimpešti

                 Povod za uvođenjem brojnih mera u ovoj oblasti je izveštaj  Službe bezbednosti Mađarske po kojoj je AMERIČKA LOBISTIČKA ORGANIZACIJA „AKCIJA ZA DEMOKRATIJU“  UPUTILA TRI MILIJARDE FORINTI MAĐARSKIM POLITIČKIM i CIVILNIM ORGANIZACIJAMA TOKOM KAMPANJE ZA PARLAMENTARNE IZBORE 2022. GODINE!?… Nije tajna ni da će pomenuti Zakon biti usmeren protiv „svih političara, partija, civilnih organizacija i medijskih provajdera koji dobijaju podršku iz inostranstva“…!

                   Na osnovu Predloga, organizacije i pojedinci koji se kandiduju na izborima za lokalne samouprave ne mogu da koriste sredstva pristigla iz inostranstva. Pored toga, poslanici u parlamentu, gradonačelnici i osobe koje se kandiduju za članove Evropskog parlamenta, „ne smeju da preduzimaju aktivnosti koje imaju cilj da utiču na volju biračkog tela uz inostranu podršku“. AKO NEKA NEVLADINA ORGANIZACIJA (NVO) PREKRŠI OVA PRAVILA, PORESKI ORGAN ĆE MORATI DA JE IZBRIŠE IZ REGISTRA?

                     U uvodu predloženog Zakona konstatuje se da su mađarski propisi i do sada zabranjivali partijama da primaju stranu finansijsku pomoć, ali da je u proleće 2022. godine udružena opozicija izigrala ovo pravilo, koristeći sredstva koja su dolazila iz inostranstva preko njene nevladine organizacije i poslovnih udruženja koja se bave političkim aktivnostima.

                        Prema novoj definiciji (koju je na uvidu imao potpisnik ovog teksta), zabranjena inostrana podrška se tumači kao – „nezakonit finansijski doprinos druge države, stranog fizičkog ili pravnog lica, ili pak organizacije bez statusa pravnog lica“. Takođe, UKOLIKO STRANKE, ILI KANDIDATI ZA POSLANIKE ili ODBORNIKE LOKALNIH SKUPŠTINA PRIHVATE KORIŠĆENJE INOSTRANOG NOVCA U CILJU KAMPANJE – DUŽNI SU DA NA IME KAZNE PLATE DVOSTRUKO VEĆI IZNOS OD ONOG KOJI SU DOBILI KAO STRANU DONACIJU (sic?).

                           U obrazloženju predloženog Zakona još piše da je NEOPHODNO POOŠTRAVANJE PRAVILA U OVOJ OBLASTI „JER JE SUVERENITET MAĐARSKE SVE VIŠE NA UDARU NEZAKONITIH RADNJI“! Kako se dalje navodi, „GODINAMA SU VIDLJIVI POKUŠAJI OSTVARIVANJA UTICAJA, TOKOM KOJIH INOSTRANE ORGANIZACIJE i POJEDINCI POKUŠAVAJU DA AFIRMIŠU SVOJE INTERESE U MAĐARSKOJ, NASUPROT NJENIM NACIONALNIM INTERESIMA i PRAVILIMA“.

                            Na kraju, prema predlogu ovog Zakona, previđeno je formiranje i KANCELARIJE ZA ZAŠTITU SUVERENITA (SVH) koja bi bila SAMOSTALNI DRŽAVNI ORGAN UPRAVE i obavljala bi poslov analize i ocene situacije, istraživanja i predlaganja rešenja, čijeg šefa bi (na predlog premijera) imenovao predsednik Mađarske na period od šest godina. PREDSEDNIK KANCELARIJE i NJEGOV ZAMENIK PRI OBAVLJANU SVOJIH DUŽNOSTI – IMAĆE PRAVO DA KORISTE PODATKE SVE ČETIRI MAĐARSKE TAJNE SLUŽBE! 

                                                           Za  Štajerske  novice

                                                           iz Budimpešte piše:

                                                      akademikVlastimir  Vujić