NARODNA BANKA SRBIJE: Rast deviznih rezervi

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju decembra 2023. godine iznosile su 24.909,1 miliona evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca, a ujedno i krajem godine od kada se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U toku decembra bruto devizne rezerve povećane su za 746,0 miliona evra, dok su u odnosu na kraj prethodne godine povećane za 5.493,4 miliona evra. 

Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 166,4 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) iznosile su 20.785,0 miliona evra, što je takođe najviši nivo neto deviznih rezervi krajem meseca/krajem godine. U odnosu na kraj novembra bile su više za 671,3 miliona evra, dok su u odnosu na kraj prethodne 2023. godine povećane za 5.359,3 miliona evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u decembru prvenstveno je rezultat intervencija Narodne banke Srbije kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu (priliv po osnovu saldiranja intervencija iznosio je 455,0 miliona evra). Ostvareni su i prilivi po osnovu neto izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u iznosu od 84,8 miliona evra, kao i po osnovu upravlјanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima u ukupnom  iznosu od 94,1 milion evra.

Navedeni prilivi bili su više nego dovolјni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi po osnovu neto smanjenja deviznih obaveza države u iznosu od 12,2 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi u decembru dodatno je uticao i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 124,3 miliona evra koji je u najvećoj meri rezultat povećanja cene zlata u dolarima na međunarodnom tržištu za oko 1,3 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo slablјenje dolara u odnosu na evro za oko 0,8 odsto.

Na rast bruto deviznih rezervi u 2023. godini (5.493,4 miliona evra) u najvećoj meri uticali su prilivi po osnovu saldiranja/izvršenja intervencija Narodne banke Srbije neto kupovinom deviza (4.015,0 miliona evra). Pored toga, neto prilivi ostvareni po osnovu upravlјanja deviznim rezervama (351,6 miliona evra), donacija i drugim osnovima (ukupno 926,6 miliona evra), bili su više nego dovolјni da nadomeste odlive po osnovu neto smanjenja deviznih obaveza države i ostalim osnovima za 276,6 miliona evra. Neto tržišni efekti bili su pozitivni (476,8 miliona evra) na šta je pre svega uticalo povećanje cene zlata u dolarima na međunarodnom tržištu (13,8 odsto), dok je slablјenje dolara u odnosu na evro (3,8 odsto) delovalo u suprotnom smeru. 

Od 2018. godine, devizne rezerve beleže konstantan godišnji rast i u periodu od šest godina (2018 – 2023. godine) kumulativno su povećane 2,5 puta (150 odsto), odnosno za gotovo 15 milijardi evra (14.947,4 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u decembru iznosio je 780,8 miliona evra i bio je za 39,6 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. Tokom 2023. godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 7.932,3 miliona evra.

U decembru, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena, dok je u 2023. godini dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1 odsto. 

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u decembru kupila 590 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru u uslovima izraženih aprecijacijskih pritisaka na domaćem deviznom tržištu.

U 2023. godini, Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu neto kupila 3.940 miliona evra, što predstavlјa rekordno visok iznos neto kupovine deviza.

Na taj način, Narodna banka Srbije je i u 2023. godini, i pored snažnih aprecijacijskih pritisaka na domaćem deviznom tržištu, sačuvala relativnu stabilnost kursa dinara prema evru, sprečavajući prekomerno jačanje dinara prema evru, a ostvarujući pritom značajan doprinos dalјem uvećanju deviznih rezervi. (B.Gulan)