GOVOR PREDSEDNICE REPUBLIKE SLOVENIJE NATAŠE PIRC MUSAR

Foto: Daniel Novaković

Govor predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na sprejemu

za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij

Predsedniška palača, 31. januar 2024

Spoštovana predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, spoštovane humanitarke in humanitarci, dragi vsi zbrani!

V sodobnem svetu, ki se sooča z različnimi družbenimi,  zdravstvenimi in psihosocialnimi izzivi, ste humanitarne organizacije tisti ključni steber  uresničevanja plemenitih ciljev, ki prispevajo k izboljšanju življenj posameznikov. Zato moja iskrena zahvala in pohvala Nacionalnemu forumu humanitarnih organizacij Slovenije in vsem organizacijam s podeljenim statusom humanitarnih organizacij, predvsem pa vsem vam humanitarkam in humanitarcem.

Ljubljana, predsedniska palaca. Sprejem predstavnikov in predstavnic humanitarnih organizacij pri predsednici republike Natasi Pirc Musar.

Kljub številnim izzivom, ki vplivajo na učinkovitost in stabilnost delovanja humanitarnih organizacij, kot so kadrovska podhranjenost,  visoka fluktuacija kadrov ter finančna negotovost, kar izpostavljate, ste prostovoljke in prostovoljci  z več kot 5 milijonov opravljenih, prostovoljnih ur, ključni steber teh organizacij in ste nepogrešljivi v izvajanju številnih nalog za pomoč prebivalstvu, s čimer pomembno  prispevate k socialnemu varstvu v državi. Kar 300.000 oseb naj bi se iz leta v leto obračalo na humanitarne organizacije po pomoč in podporo.

Ljubljana, predsedniska palaca. Sprejem predstavnikov in predstavnic humanitarnih organizacij pri predsednici republike Natasi Pirc Musar.

Zagotavljate hitro in učinkovito pomoč ljudem v kritičnih situacijah, v času naravnih nesreč. Vaš doprinos pri odpravljanju posledic lanskih katastrofalnih poplav je bil tedaj in še vedno je, enostavno neprecenljiv. Enostavno ne najdem  drugih primernejših besed kot sta neizmerna sočutje in srčnost, ki opisujeta vaše opravljeno delo.

S programi in storitvami, ki jih izvajate humanitarne organizacije za izboljšanje socialnega položaja ljudi, prispevate k zmanjševanju razlik v možnostih  za  posameznike, tako na primer za begunce, migrante, brezdomne, žrtve nasilja. Z aktivnim sodelovanjem v družbenem dialogu prispevate k oblikovanju prostora, kjer se spoštujejo človekove pravice ter izkoreninjajo oblike diskriminacije.

Zdravje je ključni vidik človekovega blagostanja, in humanitarne organizacije imate tudi tu izjemno pomembno vlogo, prispevate h krepitvi zdravja posameznikov in skupnosti. Z izvajanjem preventivnih programov, dostopom do zdravstvenih storitev in ozaveščanjem o zdravem življenjskem slogu skrbite za to, da se zdravstveno stanje oseb s kroničnimi boleznimi ne bi poslabšalo ter tako vplivate na celostno zdravje družbe.

Poleg neposredne humanitarne dejavnosti aktivno sodelujete v oblikovanju ukrepov, strategij in politik v zvezi z aktualnimi družbenimi problemi. S stalnim opozarjanjem na izključenost, kršitev človekovega dostojanstva, neenakost, nasilje, diskriminacijo prispevate k ozaveščanju in k spodbujanju trajnostnih sprememb.

Celotno gledano, ste humanitarne organizacije glavni steber solidarnosti in sočutja v družbi. Vaše delo ne le rešuje življenja in lajša stiske posameznikov, ampak tudi aktivno oblikuje družbo, kjer naj se vsak posameznik počuti sprejetega, vključenega in podprtega, predvsem pa, kot je tudi moj slogan, kjer se spoštuje dostojanstvo v nas, dostojanstvo za vse, dostojanstvo okolja, ki nas obdaja.

Najbrž bi lahko izpostavila še kaj, a je že iz povedanega povsem jasno, da ste humanitarne organizacije nepogrešljive za slovensko družbo, kot tudi širše. Pri tem ne nudite zgolj družabništva, temveč opravljate za ljudi visoko strokovne storitve s področja socialnega varstva in drugih področij. Naša skupna naloga in odgovornost pa je, da z učinkovitimi ukrepi kar najbolj podpremo vašo dejavnost, nenazadnje tudi z ustreznim financiranjem in omogočimo plemenito in še kako potrebno humanitarno delo.

Kajti, kot je rekel Nelson Mandela, življenje postane bolj polno in smiselno, ko svoje sposobnosti in sredstva usmerimo v pomoč drugim. Humanitarnost ni le odgovornost, temveč najlepša izražena oblika človeškega sočutja. Je odsev naše skupne človeške narave, ki sije najsvetleje, ko se združimo v dobrem in priskočimo na pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. V vsakem humanitarnem dejanju se zrcali gesta sočutja, ki nam omogoča, da premostimo razdalje in ustvarimo mostove med ljudmi. V Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja lahko preberemo, da so besede, humanitarka, humanitarec, humanitaren, nastale po zgledu nemščine in angleščine iz latinskega hūmānus, kar je izpeljanka iz besede homō v pomenu »človek«.

Bodimo torej vsi človek, človeku humanitarec.

Hvala in srečno!