NARODNA BANKA SRBIJE: Namera uskraćivanje prava na život!

 Sredstva upućena na KiM u skladu sa višegodišnjom praksom i uobičajenim transparentnim procedurama

Povodom najnovijih izjava privremenih institucija samouprave na Kosovu i  Metohiji u vezi sa onemogućavanjem unosa dinara na Kosovo i Metohiju, Narodna banka Srbije još jednom koristi priliku da obavesti javnost da su navedena sredstva bila namenjena za neophodnu isplatu plata, penzija, socijalnih davanja i drugih plaćanja Srbima na prostoru Kosova i Metohije i da su privremene institucije samouprave zaustavlјanjem navedenog transporta još jednom pokazale da im je prava namera uskraćivanje elementarnih uslova za život srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji.

Neophodna dinarska sredstva bila su upućena u trezor Narodne banke Srbije u Leposaviću, vozilom Narodne banke Srbije koja je, podsećamo, jedina nadležna emisiona institucija koja je ovlašćena da odlučuje o upotrebi dinara na celoj teritoriji Republike Srbije. U skladu sa dosadašnjom višegodišnjom uobičajenom praksom, vozilom Narodne banke Srbije sredstva su upućena na prelaz Jarinje, gde je novac radi dalјeg transporta trebalo da preuzme vozilo kompanije “Henderson”, koja poseduje licencu privremenih prištinskih institucija za transport novca, ali je vraćeno bez bilo kakvog obrazloženja. 

Jučerašnjim zaustavlјanjem nužnog transporta dinara koji je realizovala Narodna banka Srbije, potvrđena je  namera privremenih prištinskih institucija da, uprkos pozivima i međunarodne zajednice, od 1. februara 2024. godine otpočnu sa primenom protivpravnih i nečuvenih mera sa jedinim cilјem da se onemogući nesmetani transport i distribucija dinara i pristup građanima na Kosovu i Metohiji osnovnim sredstvima za život. 

Donete mere koje su isklјučivo politički i etnički motivisane suprotne su bilo kakvoj uporednoj profesionalnoj praksi i nepoznate su u bilo kom finansijskom sistemu koji je iole usklađen sa međunarodnim standardima, što dovolјno govori o navodnoj „nezavisnosti“ privremene institucije na Kosovu i Metohiji koja je takvu meru donela. 

Uvođenje obaveze dobijanja pojedinačnih dozvola, a ne prijavlјivanja, za svaki unos novčanih sredstava preko administrativne linije, i to samo finansijskoj instituciji koja ima posebnu dozvolu Prištine, u situaciji kada je NLB Komercijalna banka – Filijala u Kosovskoj Mitrovici nakon višegodišnjih pritisaka privremenih prištinskih institucija bila prinuđena da zatvori svoje ekspoziture – svedoči o pravoj nameri privremenih prištinskih institucija u stvaranju nepodnošlјivih uslova za život svim građanima na Kosovu i Metohiji koji svoje prihode ostvaruju u dinarima. 

Dovolјno je istaći da su i predstavnici tih institucija sami priznali u svojim izjavama da je do sada transport dinara na Kosovo i Metohiju bio dozvolјen, funkcionisao transparentno i da su bili upoznati sa načinom i količinom dinara koji je transportovan čime sami osporavaju nesuvisle pokušaje da nove mere predstave kao mere u cilјu očuvanja integriteta finansijskog i monetarnog sistema, a naročito imajući u vidu da se takve izjave daju od tzv. institucije koja ne emituje sopstvenu valutu, neovlašćeno proglašava evro zvaničnom valutom i jedinim sredstvom plaćanja i ne raspolaže instrumentima monetarne politike. 

Za Narodnu banku Srbije su neprihvatlјivi pokušaji privremenih prištinskih institucija da dalјe razgovore, u cilјu navodne dobrobiti svih građana na Kosovu i Metohiji koji svoje prihode ostvaruju u dinarima, svedu na nivo tehničkih razgovora i sa cilјem prihvatanja i davanja legitimiteta jednostranim i nasilnim merama koje su već preduzete. Navodnu spremnost za razgovore i brigu o srpskom stanovništvu privremene institucije najbolјe su ilustrovale načinom donošenja navedenih mera, van očiju javnosti i bez javne rasprave, u koju nije bilo uklјučeno ni albansko stanovništvo, a kamoli predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, i uz sve to i mimo procesa dijaloga.

Iz svih navedenih razloga, Narodna banka Srbije smatra da je neophodno bez odlaganja staviti van snage diskriminatorske, protivpravne i nečuvene mere koje su uvele Privremene institucije u Prištini i ističe da je jedino moguće insistiranje na političkom formatu razgovora i da ne može biti reči o dogovoru privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji sa Narodnom bankom Srbije, već se i to pitanje mora rešavati isklјučivo u okviru dijaloga na postojećem nivou. (B.Gulan)