OBVESTILO: CIVILNA ZAŠČITA MESTNE OBČINE MARIBOR

CIVIVILNA ZAŠČITA MESTNE OBČINE MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR 

OBVESTILO ZA PREBIVALCE  

Spoštovani,  

na gradbišču, v bližini objektov na Ledini 10 -1 11, je bila najdena neeksplodirana 250 kilogramska letalska bomba iz druge svetovne vojne. Med nujne zaščitne ukrepe, ki jih izvaja Državna enota  Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS), spada tudi varna  odstranitev. Ker pa ta predstavlja nevarnost eksplozije, ki bi imela vpliv in posledice na širšo okolico  in prebivalce, je na podlagi ocene ogroženosti poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Maribor za čas  odstranitve sprejel varnostni ukrep (odredbo) o 

EVAKUACIJI in ZAKLANJANJU

Odstranitev bombe se bo izvedla v 

NEDELJO, 7. ARPILA 2024, predvidoma ob 8. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure

Začetek in konec neposredne nevarnosti bo naznanila sirena z znakom za opozorilo na neposredno  nevarnost (zavijajoči zvok sirene, ki traja 1 minuto) in za preklic (enolični zvok sirene, ki traja 30  sekund). 

EVAKUACIJA – prebivalci v RDEČEM pasu (do 400 m) 

Vse prebivalce in uporabnike poslovnih prostorov, ki so od najdbišča oddaljeni do 400 metrov (rdeči pas) 

POZIVAMO, da v NEDELJO, 7. APRILA 2024, najkasneje do 9. ure obvezno zapustijo svoje domove in  poslovne prostore. 

Zbirno mesto za evakuirane prebivalce, ki nimajo druge možnosti začasne nastanitve (pri sorodnikih,  prijateljih, znancih itd.), bo v stavbi Mestne četrti Tezno (Panonska 12, 2000 Maribor) od 8. ure  dalje. 

Osebe, ki se same ne morejo evakuirati oziroma potrebujejo pri tem pomoč, prosimo, da to sporočijo  do nedelje, 7. aprila 2024, do 8. ure na telefonsko številko 112.  

Organizirana bo pomoč pri evakuaciji. 

Ob evakuaciji vzemite s seboj osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske  pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine. Pred odhodom izključite gospodinjske aparate in  naprave, zaprite okna (rolete in polkna) in vrata, ugasnite luči in zaklenite prostore. Motorna in druga vozila umaknite v garažo ali iz območja zaklanjanja – rumenega pasu. Poskrbite  tudi za živali. 

ZAKLANJANJE prebivalci v rumenem pasu (od 400 metrov do 600 metrov) Navodilo velja tako za fizične kot za pravne osebe.  

V času izvajanja odstranitve bombe, po sproženju zvočne sirene za nevarnost dalje do preklica, je na  tem območju (rumenem pasu) prepovedano zadrževanje na prostem. Prebivalci lahko ostanejo v  svojih domovih, vendar jih ne smejo zapustiti. Zaprite okna (rolete in polkna). Motorna in druga  vozila umaknite v garažo ali iz območja zaklanjanja (rumenega pasu) do nedelje, do 8. ure. 

V času deaktivacije NUS bo veljala popolna zapora cest v radiju 600 metrov od najdbe bomb (rdeči  in rumeni pas).  

Pozivamo vas k spoštovanju navodil vseh pristojnih služb, ki bodo skrbele za varnost na območju  aktivnosti! 

Več informacij lahko dobite na spletni strani Mestne občine Maribor 

O ww.maribor.si

  CIVILNA ZAŠČITA MESTNE OBČINE MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR 

OBMOČJI EVAKUACIJE IN ZAKLANJANJA