Slavnostni nagovor predsednice Republike Slovenije in vrhovne poveljnice obrambnih sil Nataše Pirc Musar na slovesnosti v počastitev dneva Slovenske vojske

Maribor, 14. maj 2024

Slavnostni nagovor predsednice Republike Slovenije in vrhovne poveljnice obrambnih sil Nataše Pirc Musar Foto: Rade Bakračević. arhiv Štajerske novice

Spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, 

spoštovani visoki gostje, 

gospe in gospodje. 

V letu 2024 praznujemo pomembne obletnice, ki spominjajo na prelomne čase ter  pogumna, državotvorna in državniška dejanja iz naše zgodovine: v letu generala  Rudolfa Maistra praznujemo 20. obletnico vstopa v zvezo NATO in Evropsko unijo. S  tem povezana dejanja za skupno prihodnost so omogočila razvoj in blaginjo ter  enakopravno in enakovredno vlogo naše države v mednarodnih odnosih. 

Državotvorno poslanstvo ima tudi Slovenska vojska, ki ima jutri svoj praznik. Vesela  sem, da skupaj praznujemo dan Slovenske vojske in vse, kar ta nenadomestljivi temelj  naše državnosti predstavlja: zagotavljanje miru, obrambo države in ljudi, nesebično  pomoč sočloveku, sodelovanje s partnerji in zavezniki, tovarištvo, pogum,  požrtvovalnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter varnost  lastnega naroda. 

Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,  

vaše vrednote prepoznavamo vsak dan. Vrednote Slovenske vojske so vrednote  skupnosti. Ljudje vam zaupamo, ker lahko vselej računamo na vas, še posebej v  krizah, ko drugi družbeni podsistemi ne zmorejo bremena. Sodelovanje z drugimi  državnimi organi, silami zaščite in reševanja, lokalnimi skupnostmi in ljudmi je  ključnega pomena za državo in ljudi. To so nas naučili številni dogodki, tudi lanske  poplave, kjer ste reševali življenja in v težkih časih ljudem dajali oporo in upanje. 

Najpomembnejša vloga Slovenske vojske pa je vendarle obramba domovine.  Odgovorna in državotvorna naloga politike je, da je Slovenska vojska ustrezno  opremljena, usposobljena in zaščitena. Da omogoča njeno modernizacijo. Oboroženi  spopadi v Ukrajini, Gazi in drugje po svetu nas namreč kruto opominjajo, da mir ni  samoumeven, da moramo prilagoditi nacionalne in zavezniške načrte in delovanja.  Zaskrbljenost ljudi je razumljiva, vloga Slovenske vojske pa nenadomestljiva, tudi pri  sodelovanju v mednarodnem okolju. Pri tem se je pomembno zavedati, da smo že  dvajset let zavezniki in da imamo zaveznike. To pomeni, da nismo sami, da odločitve  sprejemamo skupaj in si delimo bremena.  

Varnost je temelj našega obstoja. Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati  Slovenski vojski ter celotnemu nacionalnovarnostnemu sistemu in jima zagotavljati  podporo za njihovo delo. Zato me veseli, da sta vlada in državni zbor posodobila  strateške in usmerjevalne podlage za dolgoročni razvoj obrambnega sistema ter  krepitev odpornosti. Varnost je področje, kjer moramo vedno razmišljati o predvidljivih  in nepredvidljivih razmerah, ki jih prinašata negotova prihodnost in strahovito hiter  razvoj sodobnih tehnologij, in biti na vse pripravljeni.  

Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, 

lani sem poudarila pomen sprejemanja in prisotnosti uniforme v naši družbi. Letos  želim temu dodati tudi svoj iskren ponos na prav vsakega od vas, ki opravljate vojaški  poklic. Že več kot 25 let v prizadevanjih za stabilnost in mir sodelujete v mednarodnih  operacijah in misijah. Pomagate ljudem in institucijam na različnih območjih po svetu.  Voditelji držav in mednarodni poveljniki izpostavljajo kakovost in visoko strokovnost  vašega dela. O vaši nesebičnosti, povezanosti in iskreni želji pomagati sočloveku sem  se vsakič prepričala med obiski na terenu. Hvaležna sem vam za toplino, iskrenost in  srčnost, ki sem jih občutila ob pogovorih z vami. 

Vaše častno poslanstvo v službi domovine nudi številne strokovne priložnosti za  mlade. Prejšnji petek so se mladi v Beltincih seznanili z vojaško dolžnostjo. Njihovo  zanimanje je bilo veliko, zato sem kot vrhovna poveljnica obrambnih sil zadovoljna, da  se Slovenska vojska iskreno trudi iskati nove poti in vezi do ljudi, posebej mladih. Želim  si čim večje naklonjenosti vašemu plemenitemu poklicu, v katerem se stalno  usposabljate za obrambo države in varnost ljudi. Zavedanje, da ste za to pripravljeni  dati svoje življenje, me navdaja z globokim spoštovanjem. Kot predsednica in mati pa  si seveda želim, da do tega nikoli ne pride. A k temu moramo prispevati vsi – še  posebej politiki, ki moramo svoje poslanstvo usmeriti v iskrena prizadevanja za mirno  reševanje sporov po svetu. 

Ob tej priložnosti vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ter vašim  družinam in bližnjim izrekam globok poklon ter zahvalo za vaše delo in vsa odrekanja.  Hvala vam, ker ste eden od stebrov naše države, družbe in skupnosti ter nosilec 

vrednot, ki jih je treba v sodobni družbi nenehno poudarjati in prenašati na mlade  generacije. 

Drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, 

ob vsakem stisku roke in srečanju z vami čutim, da vaše veliko srce pod uniformo bije  za domovino in za vse nas. Iskrene čestitke ob dnevu Slovenske vojske. 

Srečno Slovenska vojska, srečno Slovenija!