Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor

Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je najstarejše še delujoče slovensko društvo na področju preventive raka.Skupaj z ostalimi desetimi regijskimi društvi se povezujemo v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku.Eden temeljnih dokumentov po katerem društvo in Zveza delujeta je “Evropski kodeks boja proti raku”.Ta s strani medicinskih strokovnjakov potrjeni dokument, vsebuje 12. preventivnih...
Preberi več..>>