Premier dr. Cerar ob prvi obletnici dela vlade: »Slovenija postaja znova država, ki se razvija in je uspešna«

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar (Foto: Rade Bakračević)

Ljubljana, 21. september 2015 – Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je ob prvi obletnici delovanja vlade kot enega temeljnih dosežkov izpostavil politično stabilnost, ki jo je vzpostavila aktualna vlada. Ob politični stabilizaciji lažje deluje tudi gospodarstvo in drugi družbeni podsistemi, je izpostavil premier. Kot pomembno je izpostavil tudi spremembo politične kulture, saj daje aktualna vlada poudarek izzivom, ki so pomembni danes in presegajo težko bipolarnost, ki se je vzpostavila v preteklih letih. Premier Slovenija po besedah premierja postaja znova prepoznavna na zemljevidu Evrope in sveta kot država, ki se razvija, gre naprej in je uspešna.

Posebej temeljno v okviru stabilizacije, za katero si prizadeva vlada, je izpostavil stabilizacijo in konsolidacijo javnih financ. Spomnil je, da se stopnja brezposelnosti znižuje – zaposlenih je skoraj 10.000 več kot v enakem obdobju lani, stopnja brezposelnosti pa se še naprej znižuje, zlasti med mladimi. Število med mladimi brezposelnimi se je namreč v tem času zmanjšalo za skoraj 13 odstotkov. Prav tako se je tveganje revščine stabiliziralo in ne narašča več, gospodarska rast se zvišuje, hkrati pa se povečuje varčevanje v gospodinjstvih in realno raste zasebna potrošnja, z enkratnim odpisom dolga smo zaščitili tudi socialno najbolj ranljive, ki so se znašli v stiski zaradi hudih finančnih bremen, je po enem letu dela med drugim povzel premier.

Pri tem je omenil sprejetje predlogov proračunov za prihodnji dve leti, kar je po oceni premierja odraz dovolj koherentnega in enotnega dela vlade. Kot je dejal, mu sprejem predloga proračunov za leti 2016 in 2017 vliva optimizem, da bo Slovenija razvojno še uspešnejša.

Predlog proračunov za leti 2016 in 2017 je premier ocenil kot dober, saj daje več možnosti za oblikovanje in izvajanje dobrih politik kot doslej. Ob tem je izpostavil prioritete, kje proračunski predlog poudarja zlasti možnosti za krepitev varnosti ljudi in premoženja, možnosti zdravstvene reforme, pravosodja, infrastrukture in izobraževanja. Po besedah premierja pa je zlasti pomembno to, da bo večina ministrstev v letih 2016 in 2017 dobila več kot, je imela v letu prej.

V tej luči je med pomembnejše dosežke vlade po enem letu delovanja izpostavil tudi sprejem Strategije upravljanja z državnimi naložbami in fiskalnega pravila, za katero je bilo treba zagotoviti ustavno dvotretjinsko večino v Državnem zboru.

Slovenski premier je izpostavil tudi, da Slovenija znova postaja prepoznavna na zemljevidu Evrope in sveta kot država, ki se razvija in je uspešna. Obenem je pojasnil, da se vlada zaveda, da je mednarodno okolje zelo krhko in nestabilno. Prav iz tega razloga pa si vlada ves čas prizadeva, da navznoter zagotavlja stabilnost in tudi ob trenutni begunski krizi obvladuje razmere.

Vlada si v gospodarstvu prizadeva tudi za postopno odpravljanje administrativnih ovir ter optimizacijo procesov v javni upravi. Kot je dejal premier, si vlada prizadeva predvsem za dobro gospodarjenje.

Kljub spodbudnim gospodarskim trendom pa je premier dr. Cerar opozoril, da mora vlada še naprej uveljavljati politiko treznosti in uravnoteženosti, zlasti ko gre za plačni sistem v javnem sektorju in nasploh v javnih financah. V duhu dobrega gospodarjenja mora namreč vlada upoštevati dejstvo, da slovenski bruto domači proizvod še vedno na nižji ravni kot leta 2008.ž

Premier je prav tako izpostavil področje pravne države, kjer je kljub številnim izzivom mogoče že opaziti pozitivne trende, četudi nekateri odmevni primeri vzbujajo veliko nelagodja. Vlada bo tako nadaljevala z ukrepi za izboljševanje stanja v pravosodju, pri čemer bo za njihovo pospešitev in krepitev potrebovala tudi predstavnike celotnega pravosodnega sistema. Učinkovitost in čim večja kakovost slovenskega sodstva je namreč eden od temeljev odgovorne in uspešne družbe. Tako je vlada pravosodju po dolgem času v proračunu dodelila nekoliko več sredstev.

Slovenija je tako ujela vlak gospodarske rasti in optimizma. Ob tem je aktualna vlada izpolnila enega svojih ključnih ciljev, in sicer je normalizirala in stabilizirala političen prostor v Sloveniji z iskanjem premišljenih in preudarnih rešitev v dialogu z vsemi družbenimi deležniki. Tak način vladanja že kaže konkretne rezultate v postopnem gospodarskem razvoju in uravnoteženju javnih financ ter v številnih sprejetih rešitvah za boljše življenje državljanov.