Č o v j e č a n s t v o b e z k o m p a s a

               Ne znam kada se to desilo, međutim, svjedoci smo da se čovječanstvo u današnjem vremenu nalazi na pučini bez kompasa, i bilo kakvog navigacionog sistema. Da li je moguće objasniti, kada i kako se to desilo, te kad su zalutali?

Mislim da je moguće samo dubokim promišljanjem i detaljnom analizom razvoja ljudskog roda. Prilikom ovog istraživanja, nećemo se upuštati u teorije: da li je čovjek stvoren, ili je postao evolucijskim procesom, nego ćemo se osvrnuti samo na razvoj ljudskog roda.

Nauka se bavila ovom pojavom. Ako se osvrnemo na arheologiju i analizu sasvim uvjerljivih dokaza, šta se sa čovjekom dešavalo u prošlosti, sasvim je moguće. Na taj način se došlo do saznanja da na ogromnom arheološkom lokalitetu: Vinčanske kulture, Lepenskog vira, Starčeva i mnogih drugih nalazišta, postoje tragovi razvijenog ljudskog života u nevjerovatno dalekoj prošlosti. Arheolozi na ovim lokalitetima nisu otkrili nikakve tragove oružja, što znači da su tu ljudi živjeli više od dvije hiljade godina bez ratovanja.

Nije potrebno biti posebno mudar da bi se moglo zaključiti, kako se tu čovjek već u dalekoj prošlosti počeo baviti zemljoradnjom, kao jednostavnom djelatnošću. U nenaseljenim prostranstvima, mirnim i vrijednim radom, kroz mnoge milenijume, ljudi su se razvijali i množili. Tako je bilo sve do pojave pljačkaških i osvajačkih hordi.

To je vrijeme kada su ljudi počeli da gube kompas i orijentaciju. Tada su mnogi sve više i više počinjali otimati i prisvajati tuđe. To ih je sve više vuklo u provaliju prokletstva. Zbog toga se pojavio razarajući, pogubni materijalizam, koji je čovječanstvo doveo na sam rub samouništenja. I slijepac uviđa, da čovjek sa vrhunskom tehnologijom modernog naoružanja, danas može uništiti sve živo na planeti, pa i samu planetu.

Univerzalna kosmička svijest reflektuje na našu planetu ideju, da se pojave ljudi kao što su: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milanko Milanković i drugi, koji su sposobni da čovječanstvu ponude kompas.

Tesla se svojim pronalascima dotakao kosmičke svijesti, međutim, sadašnjem čovjeku, još uvijek nije smio povjeriti sve svoje izume. Da li je to božanska promisao, ili vrijedno istraživanje i natprirodni intelekt, pojavljuje se prof. dr. Velimir Abramović, na svijetu, najveći poznavalac Teslinih izuma. Na osnovu tih izuma, dr. Abramović okuplja oko sebe vrhunske intelektualce, koji se nazivaju ˝Teslijani˝.  Da ne idem u pojedinosti, uglavnom: svako na svom naučnom području, otkriva način kako da svaki pojedinac podigne svijest na jedan viši nivo. To je nivo, na kome čovjek ne može uticati svojim niskim pobudama. HVALIM TE BOŽE.

                                                              Ostoja Šobot