102 leti akademika dr. Antona Vratuše Vrana

Akademik, taboriščnik, partizan in diplomat

dsc_1935

Dr. Anton Vratuša Vran je prišel na Petanjce

Kot eden izmed ustanoviteljev 6. julija 1996 ter častni član Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) na Petanjcih v Občini Tišina se je tri dni po svojem 102. rojstnem dnevu, 24. februarja popoldne, udeležil zbora ustanoviteljev UŠF v prostorih Regionalnega raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih akademik dr. Anton Vratuša Vran.

dsc_1949

Dr. Anton Vratuša Vran na zboru ustanoviteljev UŠF

Ustanovitelju in častnemu članu je ob rojstnem dnevu v imenu vseh prisotnih čestital predsednik Uprave UŠF Ernest Ebenšpanger s šopkom in priložnostnim darilom, podobno pa tudi župan Občine Tišina Franc Horvat. Skupaj s slavljencem so nazdravili s šampanjcem.

dsc_1961

Čestitke predsednika Uprave UŠF Ernesta Ebenšpangerja

  1. februarja 1915 se je v Dolnjih Slavečih (tedaj Slovenska krajina na Madžarskem, danes Občina Grad na Goričkem v Prekmurju) rodil »Tunek«, danes cenjeni akademik, tudi taboriščnik (Gonars, Treviso, Padova, Rab) in partizan (Rabska brigada, nosilec Partizanske spomenice 1941), dr. Anton Vratuša Vran, ki je še vedno vsestransko aktiven.

dsc_1967

Čestitke župana Občine Tišina Franca Horvata

Po 2. svetovni vojni je opravljal pomembne funkcije v javnem in političnem življenju Slovenije in Jugoslavije: 1949-1951 je bil namestnik načelnika 2. uprave Generalštaba JA; 1952-1953 načelnik oddelka (pooblaščeni minister) v zunanjem ministrstvu; 1954-1965: šef kabineta Edvarda Kardelja v Beogradu; 1965-1967: direktor Inštituta društvenih nauka v Beogradu; 1967-1969: predstavnik SFRJ pri OZN v New Yorku in nekaj časa veleposlanik na Jamajki; 1969-1971: namestnik državnega sekretarja za zunanje zadeve SFRJ; 1971-1978: podpredsednik zvezne vlade SFRJ; 1978-1980: predsednik Izvršnega sveta (vlade) SR Slovenije; od 1982 delegat v Skupščini SFRJ; 1982/83: predsednik zveznega zbora Skupščine SFRJ; sodeloval je na Pariški mirovni konferenci, na zasedanjih Generalne skupščine OZ, konferencah UNESCO in UNCTAD; bil je redni profesor na Visoki politični šoli v Beogradu (1956-1967), od 1969 dalje na Fakulteti za politične vede za teorijo in prakso samoupravljanja v Beogradu ter od 1974 dalje na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani.

dsc_1970

Zdravica s šampanjcem ob rojstnem dnevu

Poleg že omenjene Partizanske spomenice 1941 je dr. Anton Vratuša Vran prejemnik mnogih drugih odlikovanj: Red zaslug za narod z zlato zvezdo (1945, 1954), Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1946), Red partizanske zvezde s srebrnim vencem (1948), Red za hrabrost (1948), Red dela z rdečo zastavo (1961), Red republike z zlatim vencem (1974), Red jugoslovanske zastave z lento (1975) ter več tujih odlikovanj.

Filip Matko Ficko