Volilna skupščina Zveze kulturnih društev Maribor

Čez pet let jubilejna 100-letnica ZKD Maribor

V Izvršnem odboru ponovno  Rade Bakračević, predsednik Štajerske skupnosti

delegati-volilnega-zbora-zkd-maribor

Delegati volilnega zbora ZKD Maribor.

Maribor: 20. marec – V prostorih Kulturno-prireditvenega centra Karantena v Mariboru (nekdaj bolnišnica moške kaznilnice, ene najsodobnejših v nekdanji Avstro-Ogrski državi), kjer ima svoje prostore večje število kulturnih društev štajerske prestolnice, je 20. marca potekala volilna skupščina Zveze kulturnih društev Maribor. Na skupščini je sodelovalo 40 delegatov iz številnih kulturnih društev, poročilo o delu v letu 2016, ki je bilo zadnje v tokratnem petletnem mandatu, pa je podal predsednik mag. Franci Pivec.

delovno-predsedstvo-je-vodila-majda-potrta

Delovno predsedstvo je vodila Majda Potrata.

Iz njegovega poročila za minulo leto lahko na kratko naštejemo najpomembnejše: bilo je okrog 110 večjih kulturnih dogodkov z udeležbo 69 skupin, podeljenih je bilo 330 različnih jubilejnih znakov, 141 ostalih prireditev s kulturno vsebino, 37 izobraževanj in eno založništvo. Izvedenih je bilo 76 lokalnih, 56 območnih, 24 regijskih in 32 državnih programov. Na kulturnih prireditvah je bilo evidentiranih 30 tisoč obiskovalcev, nastopajočih 10 tisoč oziroma sodelujočih ter 500 udeleženih skupin.

ervin-hartman-je-predlagal-kandidate-za-clane-izvrsilnega-odbora

Ervin Hartman, je predlagal kandidate za člane Izvršilnega odbora.

Ker bo čez pet let (leta 2022) jubilejna 100-letnica Zveze kulturnih društev v Mariboru, bo naslednji petletni mandat izredno bogat in zatorej je bil izvoljen nov izvršni odbor, ki bo poskrbel za izvedbo jubilejnih prireditev v posameznih letih. Izvoljeni so bili: Vasja Samec (KUD Študent – folklora), Jožica Cojf (KUD Hotinja vas – gledališče in obmestje), mag. Majda Potrata (KUD ŽePZ NKB – spominjanja in literatura), Minka Veselič Kološa (KUD Plesna izba – ples), Tone Žuraj (KUD Rače – vokalna glasba) in Rade Bakračević  (SKD Štajerska skupnost Maribor – likovna dejavnost in etnične skupine). Slednji je lani prejel naziv častnega člana ZKD Maribor.

franci-pivec-predstavlja-realizirane-projekte-v-letu-2016

Franci Pivec predstavlja realizirane projekte v letu 2016.

Predsednik ZKD Maribor bo še naprej mag. Franci Pivec (KUD Slava Klavora – zgodovina in družbena vloga društvene kulture), njegova podpredsednika pa Ervin Hartman (KUD Pošta – instrumentalna glasba) in dr. Inge Breznik (KUD Pekre – kultura v šolah). Nadzorni odbor ZKD Maribor sestavljajo: mag. Karmen Lebe Grajf (KUD Pošta – poslovanje društev), Jožica Prizmič (KUD Glasbena matica – odnosi z javno upravo) in Jure Legvart (KUD Mostovi Brücken – mednarodno sodelovanje). V vodstvo Zveze kulturnih društev Slovenije sta predlagana mag. Franci Pivec in dr. Inge Breznik. Sprejej je bil tudi sklep o imenovanju dveh novih častnih članov ZKD Maribor, to bosta Franc Kopič (Film in video klub Maribor) in Stane Jurgec (skladatelj, dirigent in pedagog).

matija-varl-vodja-obmocne-izpostave-maribor-pozdravlja-delegate

Matija Varl, vodja območne izpostave Maribor, pozdravlja delegate.

Naštejmo še glavne naloge ZKD Maribor v naslednjem petletnem mandatu: 2017 – 500 let reformacije (pomen maternega jezika); 2018 – 100 let bojev za severno mejo (z generalom Rudolfom Maistrom v EU in 80 let mariborske družine Hartman (1937-2017) ter 80 let Ervina Hartmana);  2019 – 100 let Glasbene matice Maribor; 2020 – 100 let Koroškega plebiscita; 2021 – 30 let slovenske državnosti in »Šola – krajevni kulturni center«; 2022 – 100 let Zveze kulturnih društev Maribor – vrhunec amaterskega kulturnega ustvarjanja.

Filip Matko Ficko