MDA Goričko praznuje letos 40-letnico

V trinajstih letih (1977-1989) sodelovalo preko 6 tisoč mladih 

Društvo brigadirjev Pomurja, ki ga kot predsednik vodi Ludvik Filo, letos pripravlja osrednjo slovesnost v čast 40-letnice pričetka Mladinske delovne akcije Goričko, ki je imela svoj sedež v Gornjih Petrovcih v Prekmurju. V letih od 1977 do leta 1984 je bila to republiška (slovenska) mladinska delovna akcija, v letih od 1985 do leta 1989 pa je bila zvezna (jugoslovanska) mladinska delovna akcija. V trinajstih letih je na tej akciji v skoraj 150 brigadah sodelovalo preko 6 tisoč brigadirk in brigadirjev s področja nekdanje SFR Jugoslavije in tudi iz tujine.

4200 mladenk in mladcev v 91 mladinskih delovnih brigadah je v letih od 1977 do 1984 izgrajevalo vodovode, obnavljalo cestne povezave med goričkimi kraji, nekje pa napravilo ceste povsem na novo. Sodelovale so tudi specialne, socialno-zdravstveno usmerjene, brigade Rdečega križa. Podobno je bilo tudi v letih 1985 – 1989, ko je v 56 brigadah prišlo na Goričko 1923 mladih. Izgradnjam vodovodov in cest so se pridružile še agromelioracije ter obiranja sadja.

Pripravljalni odbor za 40-letnico pričetka MDA Goričko se je  odločil, da bo osrednja jubilejna prireditev v soboto, 17. junija, v Gornjih Petrovcih ob 11. uri na dvorišču šole, kjer so se tudi v času akcije običajno zbirali brigadirke in brigadirji. Prireditve bi se naj udeležilo čim večje število nekdanjih udeleženk in udeležencev prostovoljnega dela mladih na Goričkem v Prekmurju, kot tudi mladi iz vse Slovenije, ki so kot brigadirji sodelovali na podobnih akcijah po nekdanji SFR Jugoslaviji. Društvo brigadirjev Pomurja bo do same prireditve 17. junija organiziralo pionirsko brigado, pripravilo gradivo za priložnostno razstavo o MDA Goričko, izdalo bilten – zbornik o akciji, na pročelje Osnovne šole Gornji Petrovci pa bi se naj namestilo tudi spominsko obeležje. K sodelovanju je Društvo brigadirjev Pomurja pritegnilo župane goričkih občin, kjer so potekala dela v okviru MDA Goričko (Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Moravske Toplice in Puconci), kot tudi vodstva tamkajšnjih osnovnih šol.

Filip Matko Ficko