Zbor članstva Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Radenci

Ostajajo zvesti varuhi izročil NOB 1941-1945

dsc_6777

Zbor 17. februarja v Šratovcih

 

 »Borčevska organizacija je varuh izročil narodnoosvobodilnega boja v leti 1941 – 1945 z zavedanjem, da je naša preteklost temelj naše identitete v sedanjosti in naše vizije prihodnosti. Zgodovina ni črno bela in prav je, da dopustimo različnost pogledov na dogodke iz naše preteklosti. Toda to ne sme rezultirati v relativiziranju naše zgodovine in konkretno na primeru druge svetovne vojne enačenju vseh vpletenih strani (po načelu: vsi so borili za domovino). Zmaga nad nacizmom in fašizmom je velika civilizacijska pridobitev in zato z vso upravičenostjo od našega političnega vrha pričakujemo, da se ob pomembnih zgodovinskih jubilejih, kot je denimo Dan upora proti okupatorju (27. april), jasno in glasno izreče, da smo bili Slovenci zaradi partizanske vojske med zmagovalci druge svetovne vojne.

dsc_6781

Predsednik Darjan Mencigar

Tudi od šolskega sistema pričakujemo, da bo mladim generacijam, ki se izobražujejo, posredoval nedvoumno informacijo o drugi svetovni vojni in NOB. Za nas, člane borčevske organizacije, pa ostaja tako zdaj kot v bodoče temeljno vodilo boj za resnico in vrednote NOB. Kajti tisti, ki bi radi zgodovino zapisali povsem na novo, ne mirujejo, oziroma ravnajo v duhu izjave zloglasnega nacističnega ministra za propagando Josepha Göbbelsa, ki je izjavil, da »Če ljudem stokrat ponovite eno in isto laž, jo bodo začeli sprejemati kot resnico«. Naj ponovim še enkrat: naša preteklost je temelj naše identitete v sedanjosti in je temelj, na kateri gradimo vizijo prihodnosti.« je v svojem uvodnem referatu med drugim izrekel predsednik Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Radenci Darjan Mencigar na zboru članstva 17. februarja v prostorih gostišča »Nada« v Šratovcih.

dsc_6785

Ob himni »Zdravljica«

Članicam in članom te organizacije, skupno jih je 78, so se pridružili predstavniki drugih organizacij, ki so tudi člani te organizacije (Zveze združenj veteranov vojne za Slovenijo 1991, Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona, Turističnega društva Radenci), med le-temi tudi župan Občine Radenci Janez Rihtarič ter predsednica Združenja za vrednote NOB Gornja Radgona Valerija Červič. Po odpeti himni a kapela Radmile Radojević so bili izvoljeni organi tokratnega zbora članstva, predsednik Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Radenci Darjan Mencigar pa je imel uvodni referat, ko je v samem začetku opomnil:  »Rad bi opozoril na pomemben jubilej, ki ga bomo obeležili letos. Na nekdanji Dan borca, 4. julija, bo namreč minilo 70 let, ko je bila ustanovljena naša borčevska organizacija, oziroma Zveza Združenj borcev narodnoosvobodilne vojne, kot je bilo njen uradni naziv ob ustanovitvi.

dsc_6799

Pozdrav župana Občine Radenci Janeza Rihtariča

Danes pogosto pozabljamo, da je bila borčevska organizacija ustanovljena v zelo napetih razmerah, ko je naši takratni državi Jugoslaviji grozila vojna. To je bilo obdobje tako imenovanega »Informbiroja«, spora med tedanjima Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, med Titom in Stalinom, ko se je tedaj Jugoslavija izvila iz ideološkega objema Sovjetske zveze in se odločila za svoj model razvoja. Stalin tega seveda ni mogel mirno prenesti in je Jugoslaviji grozil z vojno. Tako ustanovitev borčevske organizacije ni potekala toliko v duhu spomina na narodnoosvobodilni boj v letih 1941 – 1945, ampak je imela predvsem mobilizacijski značaj v okviru priprav na morebitni izbruh vojne. Ustanovitev borčevske organizacije je vsebovala neprikrito sporočilo Stalinu, da so se Titovi partizani ponovno zbrali in da bodo – če bo treba ! – spet stopili v bran domovine.«

 

dsc_6790Delovno predsedstvo zbora članstva

Predsednik Darjan Mencigar je nato podal podrobno poročilo o delu v lanskem letu (o tem smo na spletnih straneh »Štajerske novice« že poročali !), Dušica Berić pa je podala poročilo o blagajniškem poslovanju. Delo radenske organizacije sta pohvalila župan Janez Rihtarič in predsednica gornjeradgonske borčevske organizacije Valerija Červič, po sprejetih poročilih pa je sledil še sprejem programa dela in finančnega načrta za letošnje leto. Izvoljenih je bilo tudi osem delegatov za skupščino Združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona, ki bo 10. marca, uradnemu delu zbora članstva pa je sledilo skupno kosilo in kramljanje.

Filip Matko Ficko