Predstavitev znanstvene monografije Ivana Rihtariča

Radenci: O delovanju UDV (UDB-e)
drr-ivan-rihtaric-predstavi-knjigo
Ivan Rihtarič predstavi knjigo.
V prostorih Občine Radenci je senior, domačin Ivan Rihtarič, 6. februarja zvečer predstavil svojo knjigo pod naslovom »Delovanje UDV v Okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945 – 1950«. Knjiga je bila tiskana lani v Pretetincu na Hrvaškem (zaradi nižje cene tiskarskih stroškov), izšla pa je s finančno pomočjo Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 465 straneh.
Kot pravi v recenziji te znanstvene monografije prof. dr. Matjaž Klemenčič: »Namen znanstvene monografije je prikaz zgodovine Okraja Gornja Radgona v obdobju od konca druge svetovne vojne do leta 1950. Pri tem je avtor upošteval vse relevantne vire in literaturo ter je na ta način ustvaril vzorčni primer za pisanje krajevne zgodovine za to obdobje. Med drugim je kandidat uporabil tudi podatke iz fonda Uprave državne varnosti (UDV – UDB-e), kar je eden redkih primerov uporabe tovrstnega gradiva v znanstvenem zgodovinopisju na Slovenskem…«.
knjiga-drr-ivana-rihtarica
Knjiga Ivana Rihtariča.
Med uvodom in zaključkom v knjigi je kar deset pomembnih poglavij (Okraj Gornja Radgona; Konec 2. svetovne vojne na gornjeradgonskem območju; Politično oblastni organi v okraju; Organizacija UDV v Okraju Gornja Radgona; Delovanje UDV v Okraju Gornja Radgona; Apaški Nemci in njihova usoda po letu 1945; Delovanje UDV v tujini (Avstrija), Slovenska narodna manjšina v Radgonskem kotu; Sodni postopki in vloga UDV).
ponazoritev-s-posnetki
Marsikateri posameznik pričakuje, da so v knjigi podrobno prikazana zverstva, ki bi jih naj počenjala UDB-a (v slovenskem jeziku Uprava državne varnosti) po 2. svetovni vojni in pri tem spregledajo, da v vsej zgodovini ima podobne službe, ki skrbijo za varnost države, organizirane in plačane vsaka država, tudi danes.
predstavitev-knjige-6-2-2019
Predstavitev knjige 6.2.2019.
V Republiki Sloveniji sedaj poznamo podobno služno z imenom SOVA. Je pa v knjigi spisek 396 oseb z imenom in priimkom: 174 sodelavcev UDV (informatorji, agenti), 30 sodelavcev UDV (neidentificirani) in 192 sodelavcev UDV (ožje zveze).
Besedilo in fotografije: Filip Matko Ficko