Peti dan 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni

img_0627
Peti dan 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni je bil v znamenju slovenskih
zadružnikov, prašičerejcev, rejcev drobnice, kmetijsko-živilskega šolstva, zamejskih Slovencev in Eko civilne iniciative –
Ekoci. Med številnimi obiskovalci so bili gostje sejma minister za okolje in prostor Simon Zajc, minister za Slovence v
zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.
img_0001
Podpis sporazuma s ciljem revitalizacije panoge prašičereje
Ob dnevu prašičerejcev so se zvrstili številni strokovni posveti, najpomembnejši dogodek pa je bil podpis sporazuma s
ciljem revitalizacije panoge prašičereje in krepitev celotne verige oskrbe s prašičjim mesom z namenom zagona sheme
»Izbrana kakovost Slovenije«.
img_0005
Sporazum so podpisali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza
Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev, GIZ Mesne ingustrije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS. Podpisniki so se med drugim zavezali:
– do konca leta 2019 se vzpostavi vzdržen model slovenske borze s prašičjim mesom. Model bo temeljil na
konceptu oblikovanja cene na podlagi kombinacije lastne cene in AMA borzne cene za prašiče slovenskega
porekla. Skrbnik modela bo neodvisna strokovna institucija. Model bo dolgoročno ohranjal ekonomsko
stabilnost in strateško razvijal proizvodnjo slovenskega prašičjega mesa.
img_0008
– deležniki v verigi se zavežejo, da bodo ob ustrezni spodbujevalni politiki na področju kmetijstva in prostora v
najkrajšem možnem času zagotovili dodatnih 3.500 plemenskih svinj oz. 190.000 komadov v Sloveniji rojenih,
vzrejenih in zaklanih prašičev.
img_0026
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, v imenu katerega je sporazum podpisala ministrica dr. Aleksandra
Pivec, se ob tem zaveže:
– da opredeli panogo prašičereje kot strateško,
– MKGP bo, skladno z dinamiko sektorja, oblikovalo celovit nabor ukrepov z namenom spodbujanja in krepitve
razvoja panoge v sedanji in prihodnji finančni perspektivi,
img_0040
– da z ukrepi vzpodbuja razvojno naravnane rejce, ki so ekonomsko in okoljsko vzdržni in se povezujejo,
– da bo okrepilo aktivnosti nadzora, ki bo vključeval predvsem kontrolo masnih bilanc.
img_0049
»Vesela in ponosna sem, da je prišlo do dogovora. Pot do dogovora ni bila lahka, saj so morali vsi deležniki sprejeti
kompromise. Sporazum ni čarobna paličica, ki bi težave rešila v trenutku, pomeni pa začetek novega obdobja in nam
vsem daje nov zagon. Prepričana sem, da bomo čez nekaj let želi uspehe, ki jih bo omogočil današnji dogovor«, je ob
podpisu povedala ministrica dr. Pivčeva.
img_0060

Okrogla miza ob dnevu prašičerejcev
V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v sodelovanju s Slovensko zvezo prašičerejcev, je bila na sejmu
AGRA okrogla miza o prašičereji, na kateri so govorili o aktualnih razmerah v panogi. V skladu s sporazumom o razvoju
prašičereje bodo rejci v štirih ali morda celo dveh letih v Sloveniji namesto sedanji 130 tisoč vzgojili 190 tisoč prašičev.
Alojz Varga, predsednik Slovenske zveze prašičerejcev, pravi, da si rejci želijo, da bi cena temeljila na lastni ceni z nekim
dodatkom, ki ga bodo še dorekli, da ne bi čutili tako velikega nihanja cen, saj pri najnižjih cenah marsikdo obupa in rejo
img_0173
opusti, ob napovedanih spodbudah in urejenih razmerjih v verigi pa bo lahko marsikdo spet začel rediti prašičev. V
Sloveniji zdaj zakoljemo 130 tisoč prašičev, vzgojenih doma, približno toliko pa jih uvozimo. Rejci so zadovoljni tudi zato,
ker jim je ministrstvo zagotovilo, da bo prašičerejo prepoznalo kot strateško panogo. Najboljšim rejam so ob dnevu
prašičerejcev na sejmu AFRA podelili priznanja.
img_0181
Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije
Zadružna zveza Slovenije, ki jo kot predsednik vodi Peter Vrisk, je že vrsto let prisotna na sejmu AGRA, ob dnevu
slovenskih zadružnikov pa so bila podeljena priznanja za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in utrjevanju
kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Po sklepu upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije je bilo letos podeljenih
13 priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in pet priznanj za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Priznanje ob
jubileju je letos prejelo sedem zadrug.
img_0308
Okrogla miza: 100 let Univerze v Ljubljani – njena vloga izobraževanja in prenosa znanja v slovensko
agroživilstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je pripravilo zanimivo okroglo mizo, na kateri so sodelovali
generalna sekretarka Direktorata za kmetijstvo dr. Darja Majkovič, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof.
dr. Emil Erjavec, prof. dr. Irena Rogelj iz Oddelka za zootehniko, prof. dr. Božidar Žlender iz Oddelka za živilstvo in prof.
dr. Metka Hudina iz Oddelka za agronomijo.
img_0316
Po zanimivi razpravi je prof. dr. Erjavec povedal: »V verigi znanja imajo vsi
členi svojo vlogo. Nekje se začne in nekje se konča. Znanje namreč gre v obe strani. Na eni strani so univerze in
raziskovalni inštituti, ki delajo znanje, ampak to znanje mora priti do kmeta, če ne pride do kmeta potem delamo v
prazno. In obratno. Če kmet oz. kmetijski proizvajalci ne povedo kaj rabijo ter kje so tehnološki, ekonomski in socialni
problemi. Ta vprašanja morajo priti nazaj do univerze. Mi v Sloveniji moramo to okrepiti, ker členi delujejo preveč
razdrobljeno, niso povezani.« Erjavec je ob tem dodal, da bodo slovensko vlado prosili za podporo, da se v Sloveniji
naredi močna veriga znanja.
img_0123
Srečanje AGRASLOMAK – srečanje zamejskih kmetijskih organizacij
V letu 2012 se je porodila ideja o ustanovitvi koordinacije slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij, predvsem v želji
po boljši medsebojni povezanosti, spoznavanju in enotnejšemu delovanju zamejskih kmetijskih organizacij iz Avstrije,
Hrvaške, Italije in Madžarske. Koordinacijo AGRASLOMAK vodi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Kot je na srečanju zamejskih kmetijskih organizacij na sejmu AGRA, kjer so se med drugim pogovarjali s slovensko
kmetijsko ministrico dr. Aleksandro Pivec, dejal vodja koordinacije Vladimir Čeligoj je raznolikost problematik na
kmetijskem področju od države do države različna, prav srečanja pa so namenjena temu, da se o teh problematikah
spregovoril in se ob tem predstavijo dobre prakse.
img_0116
Posvet: Zdravljenje z naravo – priložnosti za večji prihodek na kmetiji in zdravstveni turizem
Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, Posestvo Vidov brejg in Pomurski sejem so pripravili posvet o zdravljenju z
naravo. Na posvetu je bilo predstavljeno kako zdravljenje z naravo v nekaterih naprednih državah že predpisujejo na
recept, govora pa je bilo o tem kako takšno zdravljenje umestiti v našo zakonodajo ter da se celostno pristopi do
zdravljenja povezanega z naravo, zdravo hrano, zdravilnimi rastlinami in svežo domačo hrano, ki zrase na kmetiji. »Na
kmetijah vidimo v slovenskem turizmu veliko priložnosti. Nekatere turistične kmetije imajo že sedaj dodatne storitve, kot
je apiterapija, če se ukvarjajo tudi s čebelarstvom, ali pa že s tem če pripravljajo prehrano doma, z domačimi, lokalnimi
proizvodi. Vse to lahko omogoči butično, pet zvezdično doživetje,« je povedala Renata Martinčič, generalna direktorica
Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
img_0110
Društvo za permakulturo
Vse dni sejma AGRA je aktivno tudi Društvo za permakulturo, ki je peti dan sejma v vzorčnem nasadu pripravilo
predavanja o ohranitvi obdelave tal, govorili so o gojenju gob in možnostih skupnega delovanja različnih resorjev na
razvoj slovenskega podeželja, pod imenom Kung fu motika pa je bila prikazana tudi pravilna uporaba ročnega orodja.
»Pri nas ne prodajamo stvari, ampak imamo prikaz na kakšen način lahko živimo drugače, da živimo za prihodnje
rodove. Mi želimo s čim manj t.i. okoljskega vtisa poskrbeti za osnovne dobrine. In to prikažemo na sejemskem
prostoru,« je povedal Tomislav Gjerkeš iz Društva za permakulturo Slovenije.
_img_0325_______________________
Podrobnejše informacije:
Mateja Jaklič, direktorica komerciale
telefon: +386 2/5642 116, e-pošta: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si
Andrej Slogovič, projektni vodja
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, strokovno ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona, Mednarodno
ocenjevanje kmetijske mehanizacije, telefon: +386 2/5642 112, e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Jana Dimec, projektni vodja
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, telefon: +386 2/5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si
Boris Nicolas Erjavec, projektni vodja za mednarodne projekte
Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov,
Mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, Ocenjevanje medu z mednarodno
udeležbo, telefon: 02/5642 115, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si
mag. Vesna Dajčman, projektni vodja
strokovni program Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, telefon: +386 2/5642 118,
e-pošta: vesna@pomurski-sejem.si
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon +386 41 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
Osvežene informacije: www.pomurski-sejem.si