Nove partnerske povezave Lendave in podpora kandidaturi za EPK

attila_kovacs_mediaspeed

borut_oslaj_mediaspeed

branko_lobnikar_mediaspeed

erika_koles_kiss_mediaspeed

forum_lendava_europa_futura_2mediaspeed

forum_lendava_europa_futura_mediaspeed

janez_balazic_mediaspeed

janez_magyar_mediaspeed

jozsef_gyorkos_mediaspeed

katjusa_krajnc_mediaspeed

ksenija_skrilec_mediaspeed

magyar_schmidlechner_mediaspeed

magyar_tarlos_2mediaspeed

magyar_tarlos_mediaspeed

matej_fiser_mediaspeed

oslaj_magyar_pfluger_mediaspeed

peter_tomaz_dobrila_mediaspeed

ropos_magyar_kovac_mediaspeed

tarlos_magyar_kovac_ropos_schmidlechner_mediaspeed

walter_pfluger_mediaspeed

Lendava, 30. avgust 2019 – Občina Lendava je danes dopoldne gostila konferenco Forum Lendava – Europa Futura, ki predstavlja integralni del projekta kandidature Lendave za naziv EPK 2025 z dolgoročno naravnanostjo, zvečer pa je v Mestni hiši sledil svečan podpis dogovorov o partnerskih povezavah pri projektu EPK. Lendava pa je z glavnim mestom Madžarske podpisala sporazum o pobratenju, ki predstavlja nadgradnjo sodelovanja z Budimpešto in sodelovanje z nadžupanom Istvánom Tarlósem. Podporo prizadevanjem Lendave pri kandidaturi za EPK 2025 sta danes uradno izrekli tudi krovni organizaciji zamejskih Slovencev na Madžarskem ter avstrijsko mesto Bad Radkersburg.

Forum Lendava – Europa Futura

»Lendava kot vitalno stičišče kultur, jezikov in ver, Lendava kot evropski laboratorij in živ vzor evropske ideje sožitja in vzajemnega spoštovanja … Kreativna platforma za nove oblike večdimenzionalnega evropskega povezovanja. Identiteta mesta, ki se je izoblikovala v strpnem sožitju skozi prepletanje različnosti in s sprejemanjem novega,« je bilo glavno sporočilo konference s pomenljivim naslovom Forum Lendava – Europa futura.

Forum, ki predstavlja integralni del kandidature z dolgoročno naravnanostjo, je nastal na pobudo že desetletja v Ljubljani živečega univerzitetnega profesorja filozofije in zapriseženega Lendavčana Boruta Ošlaja ter doktorja filozofije Walterja Pflugerja, ki se je, kot je to v navadi, na prvi pogled zaljubil v Lendavo. Združila sta sorodni področji delovanja in podala idejo, ki se je razgrnila na današnji konferenci. Poznavalci različnih tem in strok so predstavili svoja stališča, znanje in izkušnje ter s svojimi prispevki pomagali oblikovati del izhodišč za uspešno kandidaturo Lendave za EPK. Le-ta temelji na čezmejnem sodelovanju slovenskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih mest in regij oziroma županij ter vseh, ki so Lendavi že izrekli podporo.

Bad Radkersburg in porabski Slovenci podprli kandidaturo Lendave

Lendava si uresničitve projekta ne predstavlja brez podpore zamejskih Slovencev, s katerimi že desetletja tesno sodeluje. Povezuje ju skupna narodna in jezikovna identiteta, kulturna dediščina, običaji in navade, naravna dediščina ter ne nazadnje tudi skupni razvojni cilji. Sporazum o sodelovanju pri projektu sta podpisala predsednik Državne slovenske samouprave, Martin Ropoša, in predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, Andreja Kovač…

Odprtost, gostoljubnost, bogata zgodovinska preteklost, kulturna raznolikost ter številni primeri dobrih praks, ki jih nudi mesto Bad Radkersburg, so neprecenljivega pomena. S sodelovanjem mesta Bad Radkersburg pri projektu EPK želi Lendava poleg čezmejne dimenzije okrepiti tudi sodelovanje na kulturnem, turističnem in gospodarskem področju ter vzpostaviti dolgotrajne pristne prijateljske vezi. Sporazum je podpisal župan mesta Bad Radkersburg, Heinrich Schmidlechner, ki v partnerskem sodelovanju vidi številne priložnosti.

Pobratenje z glavnim mestom Madžarske

Z nadgradnjo sodelovanja, izmenjavo izkušenj, medsebojno pomočjo ter povezanostjo želi Lendava z mestom Budimpešta pisati zgodbo o dolgotrajnem prijateljstvu. Povezuje ju iskrena želja po sodelovanju, dobrih odnosih ter skupni razvojni cilji. S pobratenjem želita mesti še bolj povezati prebivalce, ohranjati kulturno dediščino, okrepiti kulturno izmenjavo, turizem, predvsem pa deliti in izmenjevati izkušnje. »Lendava je prvo mesto iz katere od naših sosednjih držav, kjer živi madžarska manjšina, s katerim je Budimpešta odslej pobratena. Ta trend želimo v prihodnje še nadaljevati,« je ob podpisu povedal nadžupan István Tarlós.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je še posebej vesel tesnejšega sodelovanja z Budimpešto ter nadžupanom Istvánom Tarlósem, s katerim sta na dunajskem družabnem dogodku, katerega pobudnica je bila veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju, mag. Ksenija Škrilec, navezala pristen prijateljski stik ter dala skupno pobudo za pobratenje dveh različno velikih mest z enako velikim srcem.