MARIBORSKI ŽUPAN JE IMENOVAL SVET ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA COVID-19

img_0034

Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor. Foto: Rade Bakračević, (arhiv Štajerske novice)

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes sklical delovni sestanek, na
katerem smo skupaj s predstavniki pristojnih služb – Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, enote Maribor, UKC Maribor, ZD Maribor, Civilne zaščite, Gasilske brigade
Maribor, Upravne enote Maribor, Policijske uprave Maribor, Območnega združenja
Rdečega križa Maribor ter strokovnih služb MOM – pregledali razmere na področju
obvladovanja okužbe novega koronavirusa Covid-19 na našem območju.
Župan je s sklepom imenoval Svet za obvladovanje širjenja Covid-19 Mestne občine
Maribor, vanj je vključil vse naštete službe, ob tem pa še Območno obrtno zbornico Maribor
in Štajersko gospodarsko zbornico ter Slovensko vojsko. Svet se bo sestajal po potrebi, ves
čas pa si bo izmenjeval informacije o aktualnih razmerah ter se usklajeval ob ukrepih.
Skupna ugotovitev današnjega sestanka je, da službe dobro delajo in zelo uglašeno
sodelujejo za zajezitev širjenja v celotni regiji. To je tudi ključni namen vseh aktivnosti, ki
jih izvajamo vsak na svojem področju. Da bomo pri tem zares uspešni, pa je ključno
sodelovanje vsega prebivalstva.
Glavne ugotovitve oziroma poudarki sestanka so:
 Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je območje Maribora je
trenutno med tistimi, kjer je še dokaj malo okužb. Po zadnjih podatkih so vsi okuženi
okužbo prinesli iz tujine, sekundarnih okužb pa tukaj zaenkrat nimamo znanih, je
povedal vodja epidemiološke službe za mariborsko območno enoto NIJZ Zoran
Simonovič. Nekoliko ugodnejši trenutni položaj pa ne pomeni, da ni naša regija enako
ogrožena kot druge.
2
 V Mariboru imamo eno vstopno točko za obravnavo in odvzem brisov pri pacientih
s sumom na Covid-19: ob Cesti proletarskih brigad 21 je začela delovati 5.marca
2020. Točka je postavljena proč od zdravstvenih ustanov.
 Zdravstveni dom Maribor je zaprl veliko vhodov v svoje prostore. Paciente na vhodu
sprejmejo medicinske sestre, ki jih povprašajo, ali so se morebiti gibali na območju
okužbe in ali so bili v stiku s kakšno okuženo osebo. Direktor dr. Jernej Završnik
občane poziva in prosi, da se vedejo odgovorno. To pomeni predvsem, da upoštevajo
zaščitne ukrepe, ki veljajo v zdravstvenih ustanovah, in so iskreni v komunikaciji z
zdravstvenimi delavci ter ne prikrivajo informacij o tem, da so bili na endemičnem
območju, v stiku z okuženo osebo … Za njihovo in za varnost drugih pacientov ter
zdravstvenega osebja je pomembno, da osebju dajo resnične informacije.
 Univerzitetni klinični center Maribor. Dr. Vojko Flis, direktor, je povedal, da bodo
poseben izziv predstavljale morebitne operacije okuženih bolnikov. Sprejeli so
različne ukrepe za zaščito svojih zaposlenih, saj je izjemno pomembno, da ohranimo
učinkovit zdravstveni sistem z zadostnim številom osebja tudi ob hujšem širjenju
virusa. Paciente bodo prosili, da ne hodijo na naročene preglede.
 Tudi druge službe so sprejele zaščitne ukrepe, s katerimi preprečujejo širjenje
okužbe v svojih kolektivih ter s strank na zaposlene; ustrezne ukrepe oblikujemo tudi
na Mestni občini Maribor (z našimi javnimi podjetji in zavodi) in Upravni enoti
Maribor. O vseh ukrepih bomo sproti obveščali javnost.
 Območno združenje Rdečega križa Maribor bo preko svoje mreže prostovoljcev
spremljalo potrebe starejših, ki so najbolj občutljivi, predvsem tiste, ki živijo sami in je
zanje bolje, da se izogibajo socialnim stikom.
 Kdor sumi, da je okužen z virusom Covid-19, naj ne gre v ambulanto, ampak pokliče
osebnega zdravnika in upošteva navodila zdravstvenega osebja. Telefonska
številka ZD Maribor je 02 22 86 200, v času delovanja dežurne ambulante pa 02
33 31 809.
 Kdor je v karanteni in samoizolaciji, mora dosledno upoštevati navodila
zdravstvenega osebja. V karanteno zdravniki napotijo osebo s potrjeno okužbo, ki pa
ne kaže hujših bolezenskih znakov in je ni treba hospitalizirati. Kdor se je vrnil z
območja, kjer je razširjena okužba, naj ostane doma 14 dni (samoizolacija). Ta
ukrep je lahko zelo učinkovit, če je dosledno izvajan: tudi če oseba ne kaže
bolezenskih znakov, naj ne hodi med ljudi do konca inkubacijske dobe (14 dni).
3
 Vsem nam je v interesu, da smo čim bolj informirani o širjenju virusa v naši državi in
neposrednem okolju ter o ukrepih, s katerimi ga bomo zajezili. Za najbolj ažurno in
kakovostno informiranost priporočamo spremljanje informacij in upoštevanje ukrepov,
ki jih objavlja NIJZ (spletna stran https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov).
Na koncu pa želimo poudariti predvsem: ljudi, ki so potrjeno okuženi z virusom Covid-19
oziroma, ki so zboleli, ne smemo stigmatizirati. Okuži se lahko vsakdo izmed nas. Večina
nas bo okužbo prebolela v blažji obliki, zato je pomembno, da ostanemo preudarni in mirni.
Ob tem pa se moramo vesti kar najbolj zaščitno do lastnega zdravja in do zdravja soljudi ter
upoštevati priporočene zaščitne ukrepe. Virus bomo premagali, zato sta strah in panika
povsem odveč.
_________________________________________________
Vsakodnevni preventivni ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom Covid-19 (vir:
NIJZ):
 izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;
 ne dotikamo se oči, nosu in ust;
 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma;
 upoštevamo pravila higiene kašlja in kihanja (v robec, rokav);
 redno si umivamo roke z milom in s tekočo vodo;
 na delovnem mestu in drugod vzdržujemo razdaljo najmanj 1,5 metra od drugih ljudi;
 izogibamo se zaprtih prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi;
 prostore redno zračimo.