PRIČETEK DEL ZA UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE OB KOROŠKI CESTI V MARIBORU

PRIČETEK DEL ZA UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE OB KOROŠKI CESTI

koroska-cesta-mb

Foto: Rade BAKRAČEVIĆ (arhiv Štajerske novice)

(Maribor, 16. april 2020) Pričela so se pripravljalna dela za ureditev kolesarske povezave ob
Koroški cesti, ki povezuje veliko pomembnih generatorjev prometa z najožjim mestnim
središčem. Poleg dvosmerne kolesarske povezave na odseku med križiščem s
Strossmayerjevo ulico in križiščem z Gosposvetsko cesto se bodo uredila tudi tri mini krožna
križišča s povoznim sredinskim otokom (na križiščih s Prežihovo, Strmo in Turnerjevo ulico)
in izvedli trije ukrepi umirjanja prometa – dvignjene trapezne ploščadi s prehodom za pešce.
Na območju posegov se bo uredila tudi prometna signalizacija.

111koroska-cesta-maribor

Foto: Rade BAKRAČEVIĆ (arhiv Štajerske novice).

Dela, ki jih izvaja družba Asfalti Ptuj d.o.o., bodo predvidoma zaključena konec meseca
maja. V času izvajanja del, ki bodo potekala v večih fazah, bo prihajalo do delnih in popolnih
zapor pločnikov in vozišča Koroške ceste in njenih priključkov na odseku med krožiščem s
Strossmayerjevo ulico in križiščem z Gosposvetsko cesto. Dela se bodo pričela pri križišču s
Strossmayerjevo ulico in se fazno pomika proti zahodu.
Za izvedbo projekta v vrednosti 330.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma
celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 160.000 evrov.

1-koroska-ulica

Foto: Rade BAKRAČEVIĆ (arhiv Štajerske novice).

Namen naložbe je vzpostaviti sklenjene kolesarske povezave med mestnimi četrtmi in
krajevnimi skupnostmi, ki bodo varne in uporabne ter bodo ponujale dobro alternativo vožnji
z avtomobilom. Cilj naložbe je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za
trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici.
To vključuje tudi zaustavitev rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanje
števila opravljenih kilometrov z motornimi vozili v urbanih središčih.