MO MARIBOR IN UKC MARIBOR SKUPAJ ŽE V TRETJI PROJEKT

ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO

Glavna cilja projekta sta izboljšanje znanj zdravstvenih delavcev in bolnikov ter razvoj novih storitev za izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo v Podonavju.

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor kot vodilni partner in Mestna občina Maribor (MOM) kot projektni partner sodelujeta v mednarodnem projektu Projekt CD SKILLS (Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills), ki naslavlja izzive javnega zdravstva in probleme upravljanja s celiakijo v podonavski regiji. Drugi partnerji so bolnišnice, univerze, društva, lokalne skupnosti in proizvajalci iz Beograda, Budimpešte, Bukarešte, Debrecena, Gradca, Merana, Prage, Varne in Zagreba.

Celiakija je kronična vseživljenjska bolezen, ki je posledica preobčutljivosti na gluten in najpogosteje prizadene tanko črevo. Ima jo več kot 1 odstotek prebivalstva; v Podonavju 1,3 milijona prebivalcev. Zdravila ni, edino zdravljenje je stroga brezglutenska dieta. Bolezen vpliva na bolnika, njegovo družino in okolje ter zahteva prilagajanje prehranjevalnih navad, restavracij, delovnih mest, zdravstvenih institucij in družbe.

Izvajanje novega projekta se je začelo 1. julija 2020. Gre za nadaljevanje že zaključenih mednarodnih projektov CD-MEDICS, LQ-CELIAC in Focus IN CD, v katerih sta MOM in UKC Maribor že uspešno sodelovala. Maribor se je s temi projekti vpisal na evropski zemljevid kot najbolj aktivno in najuspešnejše evropsko mesto, ki s sodelovanjem relevantnih institucij –

UKC Maribor, MO Maribor in Slovenskega društva za celiakijo – premika meje na področju skrbi za bolnike s celiakijo. Sestavili smo močno evropsko mrežo partnerjev, ki je z izmenjavo izkušenj, s prenosom dobrih praks, z razvojem novih storitev in inovativnih pristopov tako na področju zgodnjega odkrivanja bolezni kot vzpostavljanja podpornega okolja pomembna za izboljšanje kvalitete življenja bolnikov.

V novem projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za večjo ozaveščenost populacije, boljšo dostopnost do zdravljenja ter za izmenjavo informacij, vse z namenom izboljšanja storitev javnega zdravstva, gostinstva in razumevanja družbe za te bolnike.

Tako se bomo približali bolniku, s celostno storitvijo pa prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, stroškov zdravstvenih storitev in k izboljšanju kvalitete življenja bolnikov s celiakijo. Oceni stanja na območju podonavske regije bo sledilo uvajanje novih izobraževalnih metod s kombiniranjem tradicionalnih oblik in e-učenja. Drugi tematski delovni sklop zajema razvoj in uvajanje novih diagnostičnih metod. V okviru pilotnih aktivnosti pa bomo testirali programe in uvedbo novih storitev za izboljšanje ponudbe varne brezglutenske prehrane v restavracijah, šolah, vrtcih … in s hitrimi testi za celiakijo odkrivali celiakijo pri ranljivih skupinah (ciljna skupina so tokrat starejši občani).

Projekt CD SKILLS sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme in v višini 85 odstotkov. Skupni proračun projekta je okoli 1,7 milijona evrov, od tega za UKC Maribor 248.070 in za mariborsko občino 169.760 evrov. Projekt traja 30 mesecev.