POSLANICA PREDSEDNICE RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

Prostovoljni krvodajalci

Spoštovane prebivalke in prebivalci Republike Slovenije, cenjeni prostovoljci, krvodajalci, donatorji in podporniki Rdečega križa Slovenije!

Ob tednu Rdečega križa, ko obeležujemo solidarnost, človečnost in humanitarne vrednote, so vse oči sveta uprte v naše delo in delo prostovoljcev, ki nesebično pomagamo ljudem v stiski. V zadnjem letu, ko se soočamo z izrednimi razmerami zaradi epidemije, sta naša vključenost in pomoč skupnostim še toliko vidnejši in pomembnejši.

Zaradi spremenjenih družbenih vrednot socialna država vse bolj slabi. Vse več ljudi je na robu preživetja. Njihove stiske in bremena humanitarnih organizacij postajajo vse težja. Kot nosilni steber človekoljubja in humanitarnosti si v Rdečem križu Slovenije prizadevamo za ohranjanje zdrave družbe. Tudi zaradi našega delovanja človeštvo ostaja človečno in družba solidarna.

Naša moč je v naši mreži prostovoljcev, ki vedno znova izkazujemo nesebičnost in solidarnost s pomoči potrebnimi. Z dobrim poznavanjem potreb skupnosti, širokim strokovnim znanjem ter s svojo neodvisnostjo in nevtralnostjo zmanjšujemo ranljivost ogroženih skupin ter krepimo odpornost družbe. Skupaj zmoremo veliko. S svojim delovanjem v družbi puščamo vidno sled sprememb na bolje.

Ob tednu Rdečega križa vam izrekam izredno zahvalo za vaše požrtvovalno delo, za vsakodnevno pomoč in podporo, ki nam jo izkazujete. Skupaj dokazujemo, da solidarnost in razumevanje stiske drugih še vedno obstajata in da za našo družbo morda le še ni prepozno. Hvala in ostanite zdravi!

Mag. Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije

Teden Rdečega križa 2021: Rešimo kriz(ž)e in težave

8.–15. maj 2021

Z 8. majem, ko obeležujemo svetovni dan dan Rdečega križa, se začenja teden Rdečega križa, ki poteka vsako leto od 8. do 15. maja. Ob tej priložnosti se spomnimo tudi obletnice rojstva ustanovitelja gibanja Jeana Henrija Dunanta, švicarskega mirovnika in humanista ter prvega dobitnika Nobelove nagrade za mir, ki jo je skupaj s Frédéricom Passyjem prejel leta 1901. Slogan letošnjega tedna Rdečega križa je Rešimo kriz(ž)e in težave, s katerim Rdeči križ Slovenije (RKS) spodbuja ljudi k skupnemu reševanju težav in k solidarnosti vseh.

RKS, ki letos praznuje 155 let delovanja na Slovenskem, je prvi pomočnik skupnosti v humanitarnih zadevah in vsako leto pomaga vsakemu desetemu prebivalcu Republike Slovenije. Največja humanitarna organizacija pri nas deluje na več področjih, med katerimi so najpomembnejša zlasti krvodajalstvo, humanitarna in socialna dejavnost na državni in lokalni ravni, izvajanje prve pomoči, pripravljenost in ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, ozaveščanje o humanitarnih vrednotah ter omogočanje letovanja otrok in starejših z zdravstvenimi težavami in iz socialno ogroženih okolij. RKS, ki je del Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, je tudi del sil za zaščito in reševanje RS.

RKS združuje 100.000 članov oziroma podpornikov in 12.000 prostovoljcev, ki delujejo v 56 območnih združenjih, v katere se povezuje več kot 900 krajevnih organizacij RKS in mestnih četrtnih skupnosti RKS. Ta široka, razvejana mreža prostovoljcev RKS-ju zagotavlja moč za pripravljenost in hitro odzivnost za nesebično in solidarno delovanje, s kakršno ne razpolaga nobena druga humanitarna organizacija v Sloveniji. S svojo vpetostjo v lokalna okolja RKS krepi tudi lokalne skupnosti kot resnično solidarne skupnosti.

Poslanstvo RKS je z močjo humanosti izboljšati življenja ranljivih ljudi, zato:

  • deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa; to so humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost;
  • v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in se aktivno odziva na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;
  • zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski;
  • v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih;
  • spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja;
  • uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog;
  • širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.

Namen tedna Rdečega križa je ozaveščanje javnosti o humanitarnih vrednotah ter poslanstvu in dejavnostih RKS ter širjenje vrednot humanosti, solidarnosti in sočutja do drugih.

Ob tednu Rdečega križa uporabniki storitev Pošte Slovenije ob oddaji vsake poštne pošiljke doplačajo prispevek v višini 0,17 €, RKS v tem tednu izda tudi doplačilne nalepke za vozovnice v vrednosti 0,17 €, ki so na voljo na vseh železniških in avtobusnih postajah. Na ta način zbrana sredstva RKS namenja za izvajanje humanitarnih programov v korist najranljivejših skupin prebivalstva. Lani je bilo na tak način zbranih 409.298,63 €.

Rdeči križ Slovenije med epidemijo covida-19

Vloga RKS se je med epidemijo covida-19 še okrepila, saj so njegovi prostovoljci pomembno sodelovali in še sodelujejo v boju proti epidemiji. Vključeni so (bili) v številne dejavnosti, kot so merjenje temperature na državnih mejah, šivanje zaščitnih mask, telefonska psihosocialna pomoč, prilagoditev dela v humanitarnih centrih ter Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, kontinuirano organiziranje krvodajalskih akcij in pomoč bolničarjev prostovoljcev v številnih slovenskih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.

Opozorila ob tednu Rdečega križa: bremena neenakosti in stiske so vedno težje

Rdeči križ Slovenije pomaga vsakemu desetemu prebivalcu Slovenije

Ljubljana, 5. maj 2021 – Rdeči križ Slovenije pri odpravljanju posledic naravnih ali drugih nesreč in okrevanju po njih, pri oskrbi javnega zdravstva s krvjo, socialno oporo ali z drugo obliko pomoči vsako leto pomaga vsakemu desetemu prebivalcu Slovenije, ob tednu Rdečega križa, ki ga vsako leto obeležujemo od 8. do 15. maja, sporoča Rdeči križ Slovenije. Kot humanitarna organizacija z največjo mrežo prostovoljcev pri nas Rdeči križ Slovenije med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih, kar izraža tudi letošnji slogan tedna Rešimo kriz(ž)e in težave, ki poziva k skupnemu reševanju težav in solidarnosti vseh.

»Zaradi spremenjenih družbenih vrednot socialna država vse bolj slabi. Vse več ljudi je na robu preživetja. Njihove stiske in bremena humanitarnih organizacij postajajo vse težja,« je ob tednu Rdečega križa v svoji poslanici izpostavila mag. Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije (video nagovor), in dodala: »Z dobrim poznavanjem potreb skupnosti, širokim strokovnim znanjem ter s svojo neodvisnostjo in nevtralnostjo zmanjšujemo ranljivost ogroženih skupin ter krepimo odpornost družbe. Skupaj zmoremo veliko. S svojim delovanjem v družbi puščamo vidno sled sprememb na bolje.« Obenem se je Mikuževa zahvalila vsem prostovoljcem, krvodajalcem, donatorjem in podpornikom za izkazano pomoč in podporo delovanju Rdečega križa Slovenije.

Prvi pomočnik skupnosti v humanitarnih zadevah

Rdeči križ Slovenije odlikuje že 155-letna humanitarna tradicija na Slovenskem. Kot prvi pomočnik skupnosti v humanitarnih zadevah je nosilni steber človekoljubja in humanitarnosti v družbi. S svojim delovanjem družbo ohranja humano. Rdeči križ Slovenije rešuje življenja in je prvi, ki pomaga ljudem v stiski. Lani je tako pomoči potrebnim razdelil več kot 3000 ton hrane, higienskih izdelkov in oblačil, kar predstavlja več kot osem ton razdeljene materialne pomoči vsak dan v letu.

Različne oblike materialne pomoči je lani prejelo več kot 120.000 oseb, prostovoljci Rdečega križa Slovenije pa so poleg nudenja socialne, materialne in druge pomoči, sodelovanja pri obnovi domov po požarih in drugih nesrečah, pri urejanju življenjskih razmer posameznikov, potrebnih pomoči, pomembno sodelovali tudi v boju proti epidemiji covida-19. S široko mrežo prostovoljcev je Rdeči križ Slovenije pomagal v številnih slovenskih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, ki so se med epidemijo srečali in se še srečujejo s pomanjkanjem kadra.

O Rdečem križu Slovenije

Rdeči križ Slovenije je humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije, z največjo mrežo prostovoljcev pri nas. Je prvi pomočnik skupnosti v humanitarnih zadevah in je del največjega humanitarnega gibanja na svetu, ki ga vodijo temeljna načela človečnost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Več informacij: www.rks.si