NOVI SAD – 12. KONFERENCIJA SRPSKIH NACIONALNIH ORGANIZACIJA

O učešću delegacija Nacionalnog saveta Srba Slovenije na 12. Konferenciji

srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona, koja je održana 14. maja 2021. godine u Matici srpskoj u Novom Sadu

U Novom Sadu u Matici srpskoj je 14.5.2021. god. održana 12. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona, na kojoj je učestvovala i delegacija Nacionalnog saveta Srba Slovenije (NSSS). Učestvovale su delegacije svih zemalja regiona (Mađarske, Rumunije, S. Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske, Srbije i Slovenije). U delegaciji NSSS su bili Nikola Todorović, sekretar NSSS i Vladimir Kokanović. U svečanom delu rada Konferencije učesnike je pozdravio prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, dok je u svečanom i radnom delu sednice učestvovao i Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Nikolina Milatović Popović pomoćnica direktora uprave. Konferenciju su vodili Ljubomir Aleksov, predstavnik srpske zajednice iz Mađarske i Ognjen Krstić, predstavnik Srba iz Rumunije. Osnovne teme Konferencije su bile »Usvajanje zapisnika sa 11. Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona; Izvještaj o utrošku sredstava dobijenih po projektima od Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu; Izvještaji o položaju srpskog naroda u zemljama regiona za period između dvije konferencije; Predlog aktivnosti Konferencije za naredni period; Predlog o međusobnoj saradnji nacionalnih organizacija iz zemalja regiona«. Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda, učesnike je pozdravio prof. dr Dragan Stanić, Predsednik Matice srpske, koji je podsetio da je MS zajednička kuća svih Srba i da su Srbi iz regiona uvek dobro došli u Novi Sad i MS. Arno Gujon je u uvodnom obraćanju pozdravio prisutne, zahvalio se organizatoru za poziv i predstavio aktivnosti Uprave za sledeći period, naglašavajući potrebu za jedinstvenim delovanjem u svim organizacijama zemalja regiona. Takođe je govorio o finansijskoj podršci Uprave i pojednostavljenom prijavljivanju i odobravanju projekata. Izveštaje o položaju srpskog naroda u zemljama regiona za period između dve konferencije, su podneli predstavnici naconalnih organizacija zemalja regiona. Svi predlozi po dnevnom redu su usvojeni jednoglasno, kao i predlog aktivnosti konferencije za naredni period, ali i predlog o međusobnoj saradnji nacionalnih organizacija iz zemalja regiona.

O položaju srpske zajednice u Sloveniji govorio je Nikola Todorović uz napomenu da se u Sloveniji ništa nije bistveno promenilo u odnosu na dosadašnje izveštaje. Novina je samo to da su slovenačke institucije dobile poziv od Saveta Evrope, da priznaju srpski  kao manjinski jezik, koji se tradicionalno upotrebljava i da započnu dialog s predstavnicima zajednice, koja govori srpski, te da ohrabri svest o srbskom jeziku i kulturi kao sastavnom delu kulturne baštine Slovenije u okviru opšteg obrazovanja i u medijima. NSSS je u tom pogledu uspešno predstavio problematiku srpske zajednice predstavnicima Evropskog Saveta, što i jeste rezultiralo ovakvom izveštaju. Todorović je pozvao institucije Srbije da se sada u bilateralnim razgovorima između Srbije i Slovenije koristi ovaj izveštaj Evropskog Saveta, koji je realno analizirao i opisao naš položaj u Sloveniji.

U nastavku izlaganja se je Todorović osredotočio na podatke o srpskoj zajednici u Beloj Krajini, koja je  zbog društvene i državne nebrige domicilne i matične države u zadnjih 75 godina svedena na nekoliko porodica u samo nekoliko sela. Ujedno je predstavio mere, koje bi trebali da preduzmu srpska udruženja, Srpska pravoslavna crkva i država Srbija u koliko želimo da ostavimo trag da smo tamo postojali kao nacionalna zajednica. Na kraju izlaganja Todorović je u imenu NSSS uručio zahvalnice Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Srpskom nacionalnom savjetu Crne Gore, koji su s svojim delovanjem i finansijskom podrškom omogućili predstavljanje i štampanje Strategije za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta srpske zajednice u Sloveniji i unapređenje odnosa između srpske zajednice i institucija Republike Slovenije i institucija Republike Srbije i Republike Srpske.

Vladimir Kokanović je govorio o projektu dopunske nastave na srpskom jeziku u osnovnim školama u Sloveniji, kojega nosioc je Savez Srba Slovenije (SSS) i NSSS zajedno s sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve, ali i o problemima, s kojima se srpska zajednica susreće u realizaciji tog projekta.

Nakon završetka Konferencije, učesnici su bili na otvaranju izložbe u Muzeju Vojvodine, koju je pripremio Srpski nacionalni savjet Crne Gore pod nazivom »Tako su govorili naši preci«, o kojoj je govorio i koju je otvorio Igor Mirović, Predsednik pokrajinske vlade Vojvodine.

Ljubljana, 17.5.2021. godine

Nikola Todorović