AGRARNA GODINA U SRBIJI

 Proizvodnja na nivou prosečnih godina

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2021. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 3.538.000 tona, što je za 23,1 odsto više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u 2020. godini. Ostvarena proizvodnja malina, u odnosu na prethodnu godinu, viša za 10 odsto, a višanja je manja za 6,4 odsto. Očekivana proizvodnja kukuruza je 6.241.000 tona, što je za 20,7 odsto manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj, 2020.godini”, kaže anaitičar Miroslav Zdravković. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja šećerne repe za 1,5 odsto, a manja proizvodnja suncokreta za 6,1 odsto i soje za 27,0 odsto.

,,U odnosu na desetogodišnji prosek (2011–2020), proizvodnja pšenice je veća za 35,9 odsto, suncokreta za 8,4 odsto i soje za 4,7 odsto, a manja je proizvodnja kukuruza za 0,7 odsto i šećerne repe za 21,80 odsto. U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja jabuka, za 4,9 odsto, a manja proizvodnja šlјiva, za 29,1 odsto. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje jabuka za 22,3 odsto, a smanjenje kod šlјiva za 8,2 odsto. Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji manja je za 2,9 odsto od prošlogodišnje, što je za 3,9 odsto manje u odnosu na desetogodišnji prosek. Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2021. godini biće objavlјeni u toku marta 2022. godine’’, kaže analitićar dr Miroslav Zdravković.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).“ U 2021. godini je ostvarena rekordna proizvodnja malina, u odnosu na poslednjih nekoliko godina. Bliske rekordnoj proizvodnji bile su i jabuke, pšenica i višnje, dok je soja nakon velikog rasta proizvodnje prethodnih godina imala veliki pad.

Božo Joković, direktor Udruženja malinara iz Arilјa, koje okuplјa više desetina proizvođača iz Srbije, kaže da je rod maline Srbija izgubila pre nekoliko decenija, uz ocenu da je ovogodišnji rod oko 60.000 tona. To je na nivou od pre četiri decenije!

,,Ukoliko se odmah ne bude radilo na sadnom materijalu, kada su u pitanju maline, i na podizanju savremenih zasada novim sortama malina, Srbija će izgubiti primat u malinarstvu u svetu. Sa malinom smo sada po rezutlatima na nivou 80-ih godina prošlog veka. Imamo male površine sa navodnjavanjem, zaštitnim mrežama i lošim  unosom hemije i tehnologije proizvodnje”, kaže Joković.

Sad je šansa da se pokrene malinarstvo Srbije u pravom smeru, dodaje Joković. To treba činiti preko zadruga. Ali, za takvo nešto potrebna je odluka politike, na nivou zemlјe. Dakle, sve zavisi od volјe vlasti. Do sada struka nije pitana za okolnosti u koje je zapalo malinarstvo Srbije. Objavlјuju se brojke koje odgovaraju vlasti, a ne stanju na terenu.

Proizvodnja grožđa, šećerne repe i šlјiva je već decenijama udalјena od rekordnih vrednosti.

Proizvodnja u tonama
     2021RekordU %
Maline  oko  60.000130.662100,0?
Jabuke513.238516.41199,4
Pšenica3.537.8963.736.50394,7
Višnje155.137165.73893,6
Suncokret598.001733.70681,5
Kukuruz6.241.2018.062.02077,4
Soja548.839751.57873,0
Šlјive412.778886.54046,6
Šećerna repa2.048.1904.920.60041,6
Grožđe155.718748.53020,8
%D0%A1%D0%BE%D1%98%D0%B0

Izvor: RZS, 2021.                                                    B. Gulan