Akademik dr. Igor Emri gost na Vanekovem večeru

Akademik Dr. Igor Emri

Akademik dr. Igor Emri gost na Vanekovem večeru. V torek, 12. oktobra ob 18. uri, je Ustanova dr. Šiftarjeva pripravila ob svoji 25- letnici tradicionalni Vanekov večer v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Tokratni gost večera je bil akad. dr. Igor Emri. Vse prisotne je na začetku srečanja pozdravil Ernest Ebenšpanger, predsednik Ustanove, pogovor z gostom pa je vodil Marjan Šiftar. Akademik, prof. dr. Igor Emri (rojen 1952 v Murski Soboti) sodi med najuglednejše slovenske znanstvenike v svetovnem okviru. Zaključil je študij na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani 1975.leta, doktoriral l981.leta, za rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani je bil izvoljen 1996.leta, Že zelo zgodaj se je v svoji pedagoški in raziskovalni karieri začel uveljavljati tudi v mednarodnem okolju. Raziskovalno delo dr. Emrija je usmerjeno na področje mehanike disipativnih sistemov s poudarkom na študiju vpliva hitrosti spreminjanja termomehanskih robnih pogojev na proces formiranja strukture polimernih materialov in njihovo makro-, mikro- in nanokompozitov. Leta 1993 je skupaj s prof. W. G. Knaussom iz California institute of Tehnology ustvaril novo raziskovalno področje “mehanika časovno odvisnih materialov” – MTDM kot oddelek ameriškega znanstvenega združenja The Society of Experimental Mechanics – SEM. Istega leta je postal prvi predstojnik tega oddelka in iniciator mednarodnih konferenc na tem področju. Leta 2000 je bil, kot prvi tujec, izvoljen za predsednika tega ameriškega znanstvenega združenja.   2005 je bil izvoljen za izrednega, 2013 pa za rednega člana SAZU. Je tudi redni član Ruske inženirske akademije(1966), Ruske akademije naravoslovnih znanosti (l997), pridruženi član Institute of non-Newtonian Fluid Mechanics, Velika Britanija, Inženirske akademije Slovenije (1998), Evropske akademije znanosti in umetnosti  (2006) in Evropske akademije znanosti (2010). 2020.leta je postal član Ameriške inženirske akademije, letos pa je bil izvoljen za člana Predsedstva Mednarodne inženirske aka- demije. Dr. Emri je član Predsedstva SAZU in predsednik njenega Sveta za razvoj. Dr. Igor Emri je najprej odgovarjal na številna vprašanja Marjana Šiftarja, v drugem delu pa je predstavil svojo “Na raziskavah temelječe inovacije – razvojna priložnost Slovenije”. l997 leta je založniška hiša Springer začela izdajati revijo Mechanics of Time Dependent Materials, ki danes sodi v zgornjo tretjino revij na področju mehanike in reologije. Dr. Emri je od ustanovitve revije njen glavni in odgovorni urednik. Razvil je prvi nelinearni viskoelastični model, v literaturi znan kot model Knauss-Emri. Za ta znanstveni dosežek mu je Ruska akademija naravoslovnih znanosti (RANS) podelila medaljo Kapitsa, ki je najvišje priznanje te akademije. Na podlagi teh dosežkov je postal tudi redni član te akademije, redni član Ruske inženirske akademije in dopisni član Ameriške akademije za mehaniko (AAM). Leta 2000 je bil v knjigi Who’s Who in Polymers and Plastics, Society of Plastics Engineers (SPE), ZDA, uvrščen tudi na seznam v svetu vodilnih strokovnjakov na področju konstrukcijskih polimernih materialov. Model Knauss-Emri, algoritem Emri-Tschoegl in novi merilni sistem, ki ga je razvil dr. Emri, so bili podlaga za njegovo sodelovanje s korporacijo BASF, njegovo uspešno sodelovanje pa je izjemno razvejano že dolgo tudi z drugimi številnimi svetovno znanimi podjetji. Kot gostujoči profesor je predaval na več univerzah v Evropi, na Japonskem in v ZDA. Od leta 2001 je gostujoči profesor na oddelku za aeronavtiko na uglednem Kalifornijskem tehnološkem inštitutu v ZDA (CalTech). Od 2002 je član uprave strokovne asociacije Wissenschaftlincher Arbeitskreis der Universitats-Professoren der Kunststofftechnik, ki združuje 25 inštitutov (24 v EU in 1 v ZDA) na področju polimernih tehnologij. Je ekspert Evropske komisije za FP4, FP5, FP6 in FP7. Od leta 2005 je tudi član predsedstva Evropskega združenja za reologijo (The European Society of Rheology). Rezultati raziskovalnega dela in inovativnosti ter tehnoloških aplikacij na tej podlagi so mu bili tudi motivacija za ustanovitev Inštituta za sonaravne inovativne tehnologije (2008), ki je v Sloveniji prva neprofitna inštitucija, organizirana v skladu z EU zakonodajo kot EEIG. Inštitut s 4500 m2 raziskovalno-proizvodnih prostorov zagotavlja pogoje za integrativno povezovanje raziskovalcev s ciljem ustvarjanja sinergije vrhunskih znanj, ki so potrebna za prenos vrhunskih bazičnih znanj v industrijsko okolje. Dr. Emri je eden od ustanoviteljev podiplomske šole EURHEO. Bibliografija dr. Emrija obsega več kot 1200 bibliografskih enot. Dr. Emri je prejemnik številnih nagrad in priznanj, med njimi nagrade sklada Borisa Kidriča (1983), ambasador Republike Slovenije v znanosti za leto 2001, nagrade Outstanding Engineer of the Russian Federation (2001), ki jo podeljuje Ruska inženirska akademija, ter nagrade B.J.Lazan za leto 2010, ki jo podeljuje ameriško združenje The Society of Experimental Mechanics.     Filip Matko Ficko   Foto: Jože Brunec         https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjkQ8qUgS6YTTPX6tHCZ8bwOz4X4T-znPPARieZ=s40 OdgovoriPosreduj