IZTEKEL SE JE ROK ZA DOKONČANJE INVESTICIJ V KOPALIŠČU PRISTAN

IZTEKEL SE JE ROK ZA DOKONČANJE INVESTICIJ V KOPALIŠČU PRISTAN
Do 30. novembra, ko se je iztekel pogodbeni rok za dokončanje investicije v energetsko sanacijo in v prezračevanje starega dela Kopališča Pristan, še noben od izvajalcev ni dokončal del (1. december) Včeraj se je iztekel rok za dokončanje dveh velikih investicij v Kopališču Pristan – celovite energetske sanacije starega dela kopališča in ureditve prezračevanja srednjega bazena; slednja vključuje tudi ureditev garderob, sanitarij in vhodne avle pri srednjem bazenu. Pogodbena vrednost energetske sanacije je 693.779 evrov (+ DDV), prezračevanja in ureditve prostorov pa 936.673 evrov (+ DDV).
S strani nadzora na gradbišču je Mestna občina Maribor kot investitor prejela poročilo o opravljenih delih na november. Ugotavljamo, da noben izvajalec ni končal del; izvajalec prezračevanja, Energo projekt, d. o.
o., dela končuje in ocenjujemo, da jih bo sklenil v naslednjih štirinajstih dneh. Izvajalec energetske sanacije, podjetje Senmed, d. o. o., pa še ni začel montaže stavbnega pohištva, konkretno steklenih površin, čeprav so te že dobavljene. Kdaj bo končana ta investicija, zato ne moremo predvideti. MO Maribor kot naročnik in financer je oba izvajalca pred 30. novembrom večkrat pozvala, naj intenzivirata delo in investiciji zaključita v roku. Med izvajanjem ureditve prezračevanja, garderob in vhodne avle je bil sicer rok že dvakrat prestavljen, med izvajanjem energetske sanacije pa enkrat. Za prestavitev zadnjega roka, 30 novembra, ni zaprosil noben izvajalec. Občina še naprej pozorno spremlja potek obeh investicij.